รพ.จุฬาฯจัดสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วันที่ 19-22 ตุลาคม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524979

รพ.จุฬาฯจัดสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วันที่19-22 ตุลาคม

รพ.จุฬาฯจัดสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วันที่19-22 ตุลาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

เนื่องจากในวันที่ 20ตุลาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  และนับเป็นครั้งแรกของฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการจัดจัดสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้น ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม โดยในปีนี้ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย   ได้ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย    สนับสนุนวีดิทัศน์แนะนำบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมสหสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อเผยแพร่ทั่วประเทศ

รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล  หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีบทบาทหลักในการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร รวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   ซึ่งการจัดงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19-22 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเดือนตุลาคม เป็นเดือนแห่งการก่อตั้งสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์งานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการดูแลตนเองตามหลักเวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมถึงได้รู้จักงานบริการที่ครอบคลุมการฟื้นฟูในประชาชนทุกเพศวัย นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรคที่สำคัญต่างๆ อาทิ โรคระบบประสาท อัมพฤกษ์ – อัมพาต ความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ อาการปวดจากความเสื่อม โรคออฟฟิศซินโดรม  และการป้องกันล้มตลอดจนการออกกำลังกายเพื่อบำบัดรักษาโรคต่างๆ

ภายในงานยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ เช่นการใช้หุ่นยนต์ช่วยทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอัมพฤกษ์ – อัมพาต การตรวจวัดการทรงตัวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น

นวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยทำกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยเป็นความร่วมมือคิดค้นและพัฒนาระหว่างภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้นำไปใช้ให้บริการในโรงพยาบาลต่างๆกว่า 12แห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย ซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวจะช่วยผ่อนแรงในการฝึกของนักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด อีกทั้งยังพบว่าผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้ดีมีประสิทธิภาพ มีการฟื้นตัวของแขนข้างที่อ่อนแรงและเกิดความเพลิดเพลิน เนื่องจากหุ่นยนต์ใช้การบำบัดร่วมกับเกมแบบ Interactive ทั้งนี้ข้อดีของหุ่นยนต์ช่วยทำกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยที่คิดค้นและผลิตโดยคนไทยคือ มีราคาย่อมเยา การใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน และการบำรุงรักษาง่าย

นอกจากนี้ รศ.นพ.วสุวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมภายในงานว่า ประกอบด้วย

-การออกบูธเผยแพร่ความรู้  จัดบริเวณชั้น 2 อาคารภปร ให้ความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูและบริการตรวจ ประเมินสุขภาพต่างๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยภายในแต่ละบูธ มี QR Code ให้ผู้ร่วมงานได้สแกนเพื่ออ่านความรุ้เพิ่มเติมในการดูแลตนเอง รวมถึงบริการตรวจประเมินให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งเป็น4ฐาน ได้แก่ 1.ตรวจประเมินโรคออฟฟิศซินโดรม ให้คำแนะนำด้านการยศาสตร์ การออกกำลังกายและสาธิตการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยตนเอง เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดคอ ไหล่ หลัง เข่า ตรวจวัดไขมันด้วยเครื่อง BIA และจัดแสดงอุปกรณ์พยุง ข้อที่น่าสนใจที่มีจำหน่ายภายในฝ่ายอาทิ Soft Collar,Knee Support ,LS Support พร้อมให้คำแนะนำการสวมใส่และการใช้งานที่ถูกต้อง 2.ตรวจประเมินให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและการออกกำลังเรื่องข้อนิ้วเสื่อม ชามือ นิ้วล็อก มืออ่อนแรง กลืนลำบาก วัดแรงบีบมือ และจัดแสดงอุปกรณ์ที่น่าสนใจที่มีจำหน่าย อาทิ เฝือกอ่อนดามข้อลดอาการชา 3. ตรวจประเมินสุขภาพเท้า ตรวจวัดลักษณะเท้าที่ผิดปกติ และให้คำแนะนำนวัตกรรมรองเท้าสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะภายใต้ชื่อ Wellstep ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนโดยฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟุ โรงพยาบาลจุฬาฯ ซึ่งรองเท้านี้เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และการดูแลผู้ป่วย ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเดินและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ   ภายในงานะมีบุคลากรทางการแพทย์มาให้คำแนะนำในการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย โดยเฉพาะ 4.ตรวจประเมินการเดินและการทรงตัวในผู้สูงอายุ ตรวจประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง Reaction time ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ให้คำแนะนำด้านการล้มและป้องกัน พร้อมทดลองฝึกด้วยหุ่นยนต์ฟื้นฟูแขน

-วีดิทัศน์ แนะนำความรู้และวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพในโรคต่างๆรวมทั้งนวัตกรรมการฟื้นฟูและการลดปวดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

-แจกคูปองส่วนลด 20% เมื่อซื้อรองเท้า Wellstep สำหรับบุคลทั่วไป จำนวน 100 ใบ

-นิทรรศการภาพถ่าย “ฟื้นฟูคู่คนไทย”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s