รั้งตำแหน่งนายกอีกวาระหนึ่ง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524796

รั้งตำแหน่งนายกอีกวาระหนึ่ง

รั้งตำแหน่งนายกอีกวาระหนึ่ง

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกวาระหนึ่ง โดยมี ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล,
ดร.นริศ ชัยสูตร, สมพันธ์ จารุมิลิน และ ปัญญ์ชลีเพ็ญชาติ ร่วมเป็นกรรมการด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s