เปิดมิติการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ ดนตรีพลังบวก ‘วงปล่อยแก่’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524762

เปิดมิติการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ ดนตรีพลังบวก ‘วงปล่อยแก่’

เปิดมิติการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ ดนตรีพลังบวก ‘วงปล่อยแก่’

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ร่วมกับ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา โรงพยาบาลตำบลบ้านคา และภาคีเครือข่าย จัดโครงการดนตรีพลังบวก เผยโฉมนักขับร้องประสานเสียง “วงปล่อยแก่” กว่า 50 คน และ “วงเด็กภูมิดี” หวังสร้างพลังใจและรอยยิ้มให้กับผู้สูงวัย สร้างโอกาสให้เด็กเยาวชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องผู้สูงอายุทั้งในด้านจำนวน การจัดการด้านความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุไม่ให้เป็นภาระ ผู้สูงอายุหลายคนถูกทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว เกิดความเหงา ซึมเศร้า และไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้ ไม่มีใครดูแลเอาใจใส่ สังคมรุ่นใหม่กับสังคมผู้สูงอายุมีบริบททางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างไป ประสบการณ์วิสัยทัศน์ของผู้สูงอายุ อาจใช้ไม่ได้กับวิถีชีวิตสมัยใหม่อีกต่อไป ผู้สูงอายุยังเชื่อประสบการณ์เก่าขณะที่คนรุ่นใหม่เชื่อถือและเชื่อมั่นความสามารถตนเอง วิถีชีวิตที่แตกต่างกันทำให้ผู้สูงอายุหมดความหมายและหมดความสำคัญลงไปเรื่อยๆ โครงการดนตรีพลังบวกผ่านกิจกรรมการขับร้องประสานเสียงเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งวงขับร้องประสานเสียง “วงปล่อยแก่” สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยหวังให้การร้องเพลงประสานเสียงเป็นยารักษาโรค เป็นเพื่อนในยามเหงา สร้างรอยยิ้มและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้การร้องเพลงยังเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยการไหลเวียนของสารแห่งความสุขและปรับสมดุลของธาตุต่างๆ ในร่างกาย โมเดลนี้สามารถนำไปใช้ในชุมชนที่มีผู้สูงอายุในชุมชนอื่นๆ ได้อีกด้วย

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข

ด้าน ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า โครงการดนตรีพลังบวกตอกย้ำให้เราทุกคนเห็นว่าดนตรีคือส่วนหนึ่งในชีวิต เสียงดนตรีทำให้เรามีความสุขโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤติ ท้อแท้ หมดหวังเสียงดนตรีกลับทำให้เรามีพลังลุกขึ้นมาต่อสู้ ลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆ วงเด็กภูมิดี ทำให้เราเห็นว่าเด็กไทยมีความรู้ความสามารถ เขาคือพลังในการอนุรักษ์ดนตรีไทยให้คงอยู่กับสังคมไทย ฝึกฝนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีกัน รู้จักรับฟังเพื่อนรอบข้าง นี่คือพลังเล็กๆ ที่เป็นต้นแบบความสำเร็จในสังคมยุคใหม่ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่จำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นกลุ่มที่ต้องการกำลังกาย กำลังใจเพื่อให้เขามีพลังลุกขึ้นจากเตียงนอนในทุกเช้า ทางมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์จึงเลือกอำเภอบ้านคาเป็นต้นแบบที่แรกในการนำดนตรีพลังบวกเข้ามา ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมาก”

“หมอหนิง” หรือ ปาริชาติ เกิดฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เผยว่า กว่า 14 ปี ที่ได้ทำงานที่ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี และดูแลชมรมผู้สูงอายุที่เป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่ ที่เราหวังจะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว ข้อมูลล่าสุดอำเภอบ้านคามีผู้สูงอายุทั้งหมด 1,118 คน แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง และ กลุ่มติดสังคม ในส่วน 2 กลุ่มจะมีแพทย์และพยาบาลไปพบถึงที่บ้าน ดูแลเฉพาะทาง ส่วนกลุ่มติดสังคม เป็นกลุ่มที่ทีมแพทย์พยายามไม่ให้ไปสู่กลุ่มติดเตียง โดยใช้หลักสูตรของกลุ่มอนามัยคือ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย จึงมีกิจกรรมให้มาร่วมกันทุกเดือน พอกิจกรรมขับร้องวงดนตรีปล่อยแก่เข้ามา กลับมีผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมมากมาย ส่วนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะก็ดีขึ้นเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน คือ เห็นคุณค่าของตนเอง ไม่ซึมเศร้า เมื่อเข้ามาร้องเพลงทุกคนสนุกสนาน มีความสุข มีรอยยิ้ม คุณหมอและพยาบาลทุกคนก็หายเหนื่อย”

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กก.และเหรัญญิกมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ่อจวน คำสวาย อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 วัย 66 ปี เผยว่า ในชีวิตนี้ผ่านอะไรมามากมายทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี อยากมีความสุขในบั้นปลายชีวิต โครงการปล่อยแก่ ทำให้ผู้สูงอายุในอำเภอบ้านคา ได้รู้จักกันมากขึ้น สามัคคีกัน เป็นพี่น้องกัน มันทำให้เรามีความสุขใจไม่เศร้ากับเรื่องเก่าๆ ในชีวิต มาร้องรำทำเพลง มันดีต่อจิตใจเรา ทำให้มีความสุข อยากให้มีโครงการแบบนี้ทั่วประเทศ เพราะผู้สูงอายุมีทั่วประเทศและกำลังเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คุณครูวีระพงษ์ ภู่เงิน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดลาดทราย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เผยว่า ในส่วนของโครงการเด็กภูมิดีด้วยดนตรีพื้นบ้าน เริ่มดำเนินงานปี พ.ศ.2556 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งฯ ให้ทุนในการสนับสนุนจัดกิจกรรมโดยผ่านวิทยากรมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข นับเป็ปรากฏการณ์ที่ดีสำหรับโรงเรียนวัดลาดทราย เพราะโรงเรียนไม่มีคุณครูดนตรีไทย ไม่มีเครื่องดนตรีไทย เราเริ่มต้นจากศูนย์ ทั้งสองมูลนิธิได้ทำให้เกิดมิติใหม่ให้กับนักเรียนและชุมชนลำไทร ในทุกวันพระที่ไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์ เราจัดเด็กๆ ไปแสดงในช่วงที่มีการทำบุญตักบาตร และยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุทุกคนต้องปล่อยวางและเคร่งครัด กระตือรือร้นที่จะมีชีวิตอยู่ตื่นจากเตียงให้ได้ เมื่อคิดอะไรได้ให้ลุกขึ้นมาทำเลย รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ มีประโยชน์ อย่าทานอาหารเยอะเกินจำเป็น ให้ทานแต่พอดี ลุกมามองหาเพื่อนดีๆ พูดคุย ออกกำลังกายเพื่อให้มีเรี่ยวแรง และยิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจสะอาด พยายามเชื่อมชีวิตกับธรรมชาติให้มากที่สุด ชาวบ้านคามีอากาศที่สะอาดเป็นต้นทุนที่ดีแล้ว ต้องขอบคุณกับสิ่งที่มี พอใจสิ่งที่มีและอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วชีวิตจะมีความสุขครับ รศ.ดร.สุกรี กล่าวทิ้งท้ายหมอหนิง-ปาริชาติ เกิดฤทธิ์หมอหนิง-ปาริชาติ เกิดฤทธิ์คมกฤช จูตะกานนท์ ร่วมสนับสนุนและพัฒนาบ้านคาคมกฤช จูตะกานนท์ ร่วมสนับสนุนและพัฒนาบ้านคาพ่อจวน คำสวาย อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ่อจวน คำสวาย อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s