แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : วรวรรณ ธาราภูมิ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/525069

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : วรวรรณ ธาราภูมิ

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : วรวรรณ ธาราภูมิ

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.24 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s