โครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์นานาชาติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524797

โครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์นานาชาติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

โครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์นานาชาติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดกิจกรรมโครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์นานาชาติ ในหัวข้อ “The Future of Classical Music in Thailand: What the Next” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 โดยในงานแบ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประกวดการเขียนโครงการ (Proposal) และการแสดงคอนเสิร์ตใน 3 รูปแบบ จากธีม “Classical Music Next Normal”

สำหรับการประกวดการเขียนโครงการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2563 โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.Category A : Business Model Pitching Competition การประกวดเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนำเสนอแนวทางใหม่หรือแก้ไขปัญหา Start up หรือ Business ในวงการอุตสาหกรรมดนตรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อค้นหาแผนธุรกิจที่สามารถเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่า และสามารถสร้างความสนใจในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกให้มีความยั่งยืนต่อไปในสังคมไทย พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท และ 25,000 บาท สำหรับรางวัลชมเชย ( จำนวน 3 รางวัล)

2.Category B: Performance Proposal Competition “The Future of Classical Music in Thailand: Promoting Music Performance” การประกวดทำ Proposal และ Present การแสดงสดด้วยการวาง Concept หรือ Theme ให้มีความน่าสนใจต่อผู้ชม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็น Kickstart platform สำหรับนักดนตรีคลาสสิกในไทยให้ได้แสดงผลงานสร้างสรรค์และให้ผู้สมัครได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญต่อของการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของตนเองในยุคปัจจุบัน

โดยรางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 1.รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) รางวัลละ 60,000 บาท 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (จำนวน 1 รางวัล) รางวัลละ 45,000 บาท 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (จำนวน 1 รางวัล) รางวัลละ 30,000 บาท 4.รางวัลพิเศษ (จำนวน 2 รางวัล) รางวัลละ 5,000 บาท และสำหรับวงผู้ที่เข้ารอบการแสดงในรอบสุดท้ายแต่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับค่า Performance Fee จำนวน 10,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 02-4478594 ต่อ 3101 หรือเว็บไซต์ https://www.facebook.com/PGVIM.Festival และสามารถส่งใบสมัครได้ หรือรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ http://www.pgvim.ac.th/musicfestival

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s