30 ปี AIS สานต่อ ‘ภารกิจคิดเผื่อ’ สู่การเติบโตที่ยั่งยืน กาง 3 โปรเจกท์ใหญ่ พาคนไทยกระโดด สู่องค์ความรู้บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524803

30 ปี AIS สานต่อ ‘ภารกิจคิดเผื่อ’ สู่การเติบโตที่ยั่งยืน กาง 3 โปรเจกท์ใหญ่ พาคนไทยกระโดด สู่องค์ความรู้บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

30 ปี AIS สานต่อ ‘ภารกิจคิดเผื่อ’ สู่การเติบโตที่ยั่งยืน กาง 3 โปรเจกท์ใหญ่ พาคนไทยกระโดด สู่องค์ความรู้บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

วิกฤติที่ผ่านมา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เทคโนโลยี กลายเป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ และในปีนี้ AIS ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในฐานะภาคเอกชนและสมาชิกที่ดีของสังคมไทย โดย AIS Academy ได้สานต่อ “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” อีกครั้ง กับงาน AIS Academy for Thais: JUMP THAILAND ตอกย้ำเจตนารมณ์ขององค์กรในการอยู่เคียงข้างสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 5 นับจากครั้งแรกในปี 2561

โดยครั้งนี้ เป็นการจัดงานรูปแบบ Hybrid Event (On-Ground และ Virtual LIVE Event) ที่ยังคงอัดแน่นด้วยองค์ความรู้ชั้นยอดจากเหล่าพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เจาะลึกใน 3 ประเด็น ได้แก่ นวัตกรรม, ทักษะอาชีพและการพัฒนาตนเอง เพื่อพาคนไทยกระโดดข้ามวิกฤติ สู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ผ่าน 3 โครงการที่จะช่วยพลิกฟื้นชีวิตให้คนไทยและประเทศไทยกลับมาแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน 1. JUMP to Innovationกระโดดสู่ความเหนือกว่าด้วยนวัตกรรมของคนไทยเพื่อความยั่งยืนของประเทศ 2. JUMP overthe Challenge กระโดดสู่ความท้าทายใหม่ บนเส้นทางอาชีพที่คุณสร้างได้เอง 3. JUMP with EdTech กระโดดสู่การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลในวันที่ต้องรีสกิล โดยได้รับความสนใจมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่าหนึ่งหมื่นคน

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า “เรามองว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่การเติบโตอย่างแท้จริง แต่การทำให้สังคมไทยเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้น เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับภารกิจคิดเผื่อในครั้งนี้ อาจจะแตกต่างไปจากทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่ต่างไปจากเดิม แต่ด้วยขีดความสามารถของเทคโนโลยี ก็จะเป็นตัวเชื่อมให้คนไทยทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในวันนี้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะเมื่อเรามีศักยภาพของเทคโนโลยี 5G เข้ามาช่วยตอบโจทย์การเข้าถึงคนไทยในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์ความรู้จากทั้ง 3 แกนหลัก จะเป็นตัวช่วยให้เรากระโดดให้เร็วกว่าที่เคย เพื่อฝ่าวิกฤติไปให้ได้ ด้วยการทลายกรอบความคิด ความคุ้นเคยเก่าๆ ออกไปให้หมด พร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนมาเป็นตัวช่วยให้รับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

 JUMP to Innovation: แปลงไอเดียเป็นนวัตกรรม

AIS อาสาเป็นอีกหนึ่งแกนในการผลักดันให้นวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นจริง ภายใต้โครงการ “JUMP Thailand 2021” ชวนคนไทยมาร่วมแรงคิด สร้างนวัตกรรม ที่ช่วยแก้ปัญหาสำคัญต่างๆ ของประเทศ ด้วยนวัตกรรมให้ก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนในรูปแบบการแข่งขันระดมสมอง นำเสนอผลงานในรูปแบบแฮกกาธอน (Hackathon) และการบ่มเพาะนวัตกรรม

ผู้สนใจ สามารถร่วมส่งหัวข้อปัญหาที่คุณคิดว่าควรเร่งแก้ไขที่สุดได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน www.jumpthailand.earth

 JUMP over the Challenge: ไม่ท้อ…สร้างอาชีพใหม่

มีบทเรียนมากมายจากภาวะวิกฤติที่ผ่านมา หลายคนต้องล้มลุกคลุกคลาน ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ตัวช่วยแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม คือการลุกขึ้นให้เร็ว และเดินหน้าต่อด้วยองค์ความรู้และทักษะอาชีพใหม่ โครงการ“อุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ” เป็นอีกหนึ่งโปรเจกท์ที่เข้ามาช่วยร่นระยะเวลาในการฟื้นตัวให้กับคนไทยทุกคน ผ่านการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะอาชีพที่จำเป็นในยุคนี้ ตลอดจนขยายช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้และเข้าถึงฟรี ด้วยการร่วมสร้างโอกาสให้คนไทยได้มีอาชีพเสริม สร้างรายได้ ผ่านการถ่ายทอดทักษะความรู้จากอุ่นใจอาสา

สมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ที่เฟซบุ๊คเพจ: AIS Academy for Thais หรือยูทูบชาแนล: AIS Academy  JUMP with EdTech: กระโจนหาความรู้ พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม

ด้วยความตระหนักถึงกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา AIS Academy จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ LearnDi for Thais ขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ จึงได้ผนึกกำลังองค์กรพันธมิตรเพื่อร่วมพัฒนากลุ่มเยาวชนในวัยเรียน เปิดโครงการ The Tutor Thailand เชิญชวนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายสาขา มาร่วมยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยเหล่าติวเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถโดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ผ่านกิจกรรม The Tutor Boot Camp ที่จะพัฒนาทักษะให้เหล่าติวเตอร์ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.aisacademy.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s