กลเม็ดเคล็ดลับ….ทำอย่างไรไตไม่วาย (ตอนที่ 2) #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/526098

กลเม็ดเคล็ดลับ....ทำอย่างไรไตไม่วาย (ตอนที่ 2)

กลเม็ดเคล็ดลับ….ทำอย่างไรไตไม่วาย (ตอนที่ 2)

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

“ไขปัญหากับอายุรแพทย์โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” วันนี้เป็นเรื่องราวของโรคไตเรื้อรังต่อจากฉบับก่อนที่กล่าวถึงสิ่งสำคัญในการป้องกันไม่ให้ไตวายคือต้องหมั่นตรวจสุขภาพไตเป็นประจำ ฉบับก่อนทุกท่านได้ทราบแล้วว่า ทำไมต้องตรวจสุขภาพไต ต้องตรวจสุขภาพไตทุกคนเลยมั้ย มาวันนี้เรามาดูกันว่า ต้องตรวจอะไรบ้าง และต้องตรวจสุขภาพไตบ่อยแค่ไหนกันครับ

ตรวจสุขภาพไตต้องตรวจอะไรบ้าง?

การตรวจสุขภาพไตขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การตรวจ 2 อย่าง คือการตรวจปัสสาวะ และการตรวจเลือดหาระดับครีอะตินีนซึ่งบอกถึงปริมาณของเสียในร่างกาย

การตรวจปัสสาวะและการตรวจระดับโปรตีน หรืออัลบูมินในปัสสาวะเป็นการตรวจขั้นต้นที่สำคัญ ในการที่จะวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง

การตรวจเลือดเพื่อประเมินอัตราการทำงานของไตโดยการวัดปริมาณยูเรียไนโตรเจน (BUN) และวัดระดับครีอะตินีน (Creatinine) เพื่อคำนวณอัตราการกรองของไต (Glomerular Filtration Rate: GFR) ผลเลือดจะสามารถบอกได้ถึงภาวะการทำงานของไตว่าปกติ หรือผิดปกติมากน้อยเพียงใด การตรวจเลือดเพื่อประเมินอัตราการทำงานของไตอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ หรืองดอาหารก่อนตรวจเลือด

การตรวจที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่ามีโรคไตเรื้อรังหรือไม่หากตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจปัสสาวะ และ/หรือ การตรวจเลือด เช่น ตรวจพบมีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะ พบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ หรืออัตราการกรองของไตน้อยกว่า 60 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ 1.73 ตารางเมตร แพทย์จะนัดมาตรวจซ้ำภายใน 3 เดือน หากยังพบความผิดปกติที่บ่งบอกว่าคุณเป็นโรคไตเรื้อรัง แพทย์ก็จะทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง และประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรื้อรัง และให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ต้องตรวจสุขภาพไตบ่อยแค่ไหน?

หมอแนะนำให้ทำการตรวจสุขภาพไตในคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคไตเรื้อรังดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนที่ 1 โดยควรตรวจสุขภาพไตเป็นประจำทุกปี

อย่าลืมติดตาม “ไขปัญหากับอายุรแพทย์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” วันอังคารหน้า มาดูกันว่านอกจากการตรวจสุขภาพไตเป็นประจำแล้ว ต้องดูแลตนเองอย่างไรจึงจะห่างไกลโรคไตกันครับ

นาวาอากาศเอกหญิง วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี และ
พลอากาศโท นายแพทย์ อนุตตร จิตตินันทน์
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

1 thought on “กลเม็ดเคล็ดลับ….ทำอย่างไรไตไม่วาย (ตอนที่ 2) #SootinClaimon.Com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s