กลุ่มภาคีนักเรียนฯบุกศธ. ติดตามแก้ปัญหา หลังชง 109 รร. คุกคามเด็กเห็นต่าง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/517235

กลุ่มภาคีนักเรียนฯบุกศธ.ติดตามแก้ปัญหา หลังชง109รร.คุกคามเด็กเห็นต่าง

กลุ่มภาคีนักเรียนฯบุกศธ.ติดตามแก้ปัญหา หลังชง109รร.คุกคามเด็กเห็นต่าง

วันพุธ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563, 17.17 น.

“กลุ่มภาคีนักเรียนฯ”เข้าติดตามผล หลังเสนอ109รร.คุกคามเด็กเห็นต่าง และเพิ่มเติมข้อเสนอ4ข้อให้ศธ.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ตัวแทนภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายเดินทางมาติดตามความคืบหน้า หลังจากที่กลุ่มภาคีฯ ได้ยื่นรายชื่อ 109 โรงเรียน ที่คุกคามนักเรียนที่เห็นต่าง และมาเพิ่มเติมเรื่องต่างๆ โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ.ร่วมชี้แจงและรับข้อเสนอจากกลุ่มภาคีฯ

นายนฤเบศน์ กล่าวว่า พวกเราเดินทางมาติดตามความคืบหน้า หลังจากที่กลุ่มภาคีฯได้มายื่นรายชื่อ 109 โรงเรียน ที่มีครูคุกคามนักเรียนที่เห็นต่างให้กับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ช่วยตรวจสอบไปแล้ว หลังจากนั้น ทางกลุ่มก็ได้ติดตามมาตลอดว่า ศธ.ได้มีการส่งหนังสือไปตามโรงเรียนต่างๆที่เรารวบรวมข้อมูลมาให้หรือไม่ และดูว่ามีการวางมาตรการการป้องกันการคุกคามนักเรียนหรือไม่ และทางโรงเรียนเปิดพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งทาง ศธ.ได้นัดหมายกลุ่มภาคีเครือข่ายฯ ว่าภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ จะสรุปข้อมูลการตรวจสอบ ซึ่งทางกลุ่มภาคีฯก็รอติดตามผลสรุปว่าจะออกมาผิดคาดจากที่นักเรียน หรือครูร้องเรียนไว้มากน้อยแค่ไหน ส่วนที่ภาคีฯ อยากให้ ศธ.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนถึงรัฐมนตรีโดยตรงไม่ผ่านตัวกลาง ทราบว่าทาง ศธ.ก็ได้มีช่องทางออกมาแล้ว

นายนฤเบศน์ กล่าวต่อว่า วันนี้ทางภาคีฯ ได้เพิ่มเติมเรื่องการคุกคามครู ว่าที่ ศธ.ให้ทางโรงเรียนรายงานแนวทางการแก้ไขการคุคาม แล้วคนที่กระทำผิด หรือครูที่คุคามเด็กจริง ศธ.จะดำเนินการอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ชี้แจงเพียงครูที่คุกคามทางเพศ และคุกคามด้วยความรุนแรงกับนักเรียน ซึ่งเท่าที่ทราบ ทาง ศธ.ได้มีการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และทราบว่าถ้าพบว่าครูทำผิดจริงก็ไล่ออกจากราชการแล้ว

“วันนี้ทางภาคีฯ จึงมาเพิ่มเติมกรณีครูที่ทำผิดอื่นๆ ที่ไม่ถึงขั้นไม่ผิดวินัยร้ายแรง แต่ผิดคุณธรรม จริยธรรม พวกเราจะสอบถามทางศธ.ว่ามีมาตรการรองรับอย่างไร และในกรณีที่ข่มขู่แต่ยังไม่คุกคาม จะสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร ทางภาคีฯจะเสนอไปด้วยว่า ศธ.ควรดำเนินการแก้ไขที่ต้นเหตุ ตั้งแต่ส่งตัวแทนเข้าไปในโรงเรียนเพื่อตรวจสอบว่าทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมติของ ศธ.หรือไม่ เพราะทางภาคีฯ มองว่าวันนี้ต้องรับฟังทั้งฝ่ายครู และนักเรียนด้วย” นายนฤเบศน์ กล่าว และว่า
ทางภาคีจะเสนอให้พิจารณาการเพิ่มภาระงานของครู เนื่องจากทางภาคีฯ ได้ทำการสำรวจโดยให้คุณครูแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับระบบที่ ศธ.บอกว่าจะเกี่ยวข้องและสอดคร้องกับแผนปฏิรูปการศึกษาในอนาคตนั้น แต่ยังพบว่าครูมีภาระงานด้านกิจกรรมมาก และต้องทำเอกสารรายงาน ศธ.และครูต้องทำการประเมินต่างๆ ที่ซ้อนทับ รวมถึงเพิ่มเติมข้อมูลที่ล่าสุดมีการสอบครูผู้ช่วย ซึ่งพบว่าข้อสอบมีการวิพากษ์วิจารย์ในเชิงลบอย่างมากจากผู้เข้าสอบ จึงอยากถามถึงการจัดสอบว่า จะส่งผลดีต่อความคาดหวังในการผลิตบุคลากรทางการศึกษามากน้อยแค่ไหนในอนาคต และระบบที่ ศธ.บอกว่าจะออกมาเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในอนาคตตามแผนปฏิรูปการศึกษาใหม่ ของระบบ DEEP นั้น จะเป็นการเพิ่มภาระงานครูมากขึ้นหรือไม่ และจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่า

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวภายหลังประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทย ว่า กลุ่มภาคีฯ ได้มาติดตามความคืบหน้า หลังจากที่เสนอชื่อ 109 โรงเรียน ที่คุกคามนักเรียนที่เห็นต่าง พร้อมมีข้อเสนอเพิ่มเติม รวม 4 ประเด็น คือ 1.มาตรการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกคุกคาม 2.รายงานการรับฟังความคิดเห็นและการคุกคามครู 3.ภาระงานเอกสารของครู 4.เว็บไซต์ระบบ deep ซึ่งตนก็ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาฯเปิดเวทีให้นักเรียนแล้ว โดย ศธ.ได้เปิดช่องทางรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย ทั้งจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน

นอกจากนี้ กลุ่มภาคีฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา เช่น เรื่องภาระงานของครูที่มีมาก จึงมีความเป็นห่วงครู อยากให้ครูมีเวลาสอนได้เต็มที่ จึงอยากให้ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูลง หรือบางโครงงานให้ทำร่วมกัน ซึ่งบางเรื่องนั้นกระทรวงศึกษากำลังทำอยู่แต่ข้อมูลอาจจะสื่อสารยังไม่ถึงกลุ่มภาคีฯหรือกลุ่มนักเรียน และในการเดินทางมาวันนี้น้องๆกลัวว่าจะเข้าใจผิดว่าพวกเขาจะมาเรียกร้องอะไร แต่เขาชัดเจนว่ามุ่งในเรื่องปฏิรูปการศึกษา เรื่องการดูแลครู การดูแลนักเรียนโดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

“ความจริงแล้วนโยบายที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ประกาศไปแล้วก็ตรงกับที่น้องๆ นำมาเพิ่มเติม เพียงแต่ยังสื่อสารไม่ถึงน้องๆ วันนี้ ก็ให้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อให้สามารถติดต่อสำนักงานรัฐมนตรี หรือติดต่อผมโดยตรงเพื่อพูดคุยข้อมูลกัน น้องๆ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียนเพื่อเดินทางมา และทางภาคีฯ ก็จะช่วยประสานกับกลุ่มต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลวันนี้ ผมและทีมงานก็จะตั้งเรื่องนำเรียนผู้บริหารตามลำดับขั้นต่อไป” นายสนิท กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s