‘ครูตั้น’ ย้ำโรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบ ไม่รับนักเรียนเกินกำหนด หวั่นเหลื่อมล้ำทางการศึกษา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/519858

'ครูตั้น'ย้ำโรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบ  ไม่รับนักเรียนเกินกำหนด หวั่นเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

‘ครูตั้น’ย้ำโรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบ ไม่รับนักเรียนเกินกำหนด หวั่นเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563, 13.39 น.

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึง กรณีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีมติเห็นชอบร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และ ม.4 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2564  ที่กำหนดให้รับนักเรียนไม่เกิน 40 คนต่อห้อง และห้ามขยายห้องเรียนเพิ่มเด็ดขาด และในปีการศึกษา 2565 ให้รับนักเรียนไม่เกิน 35 คนต่อห้อง  รวมถึงการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) ห้ามใช้วิธีการสอบทางวิชาการหรือวัดความรู้ความสามารถของเด็ก โดยให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์พูดคุยแทน เพื่อลดการติวตั้งแต่ระดับอนุบาลท นั้น ว่า

ขณะนี้ สพฐ. ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ตนรับทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งร่างดังกล่าวมาให้พิจารณา ซึ่งตนก็ได้ย้ำว่า ให้สพฐ.ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามระเบียบที่มีอยู่ ทั้งนี้  เท่าที่ดู  ร่างเกณฑ์การรับนักเรียนฉบับนี้ เป็นการย้ำระเบียบเดิมที่มีอยู่แล้ว ทุกโรงเรียนก็ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น การกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ 

“การกำหนดจำนวนนักเรียน 40 คนต่อห้อง และไม่ให้มีการขยายจำนวนนักเรียนเพิ่มต่อห้องนั้น ผมเห็นด้วย เพราะไม่อยากให้มีจำนวนนักเรียนต่อห้องมากเกินไป อย่างที่ผมได้ย้ำอยู่ตลอดเวลาว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียน 4-5 พันคน ถือเป็นจำนวนที่มากเกินไป ถึงแม้โรงเรียนจะมีชื่อเสียง แต่ผมก็กังวลเรื่องคุณภาพ แน่นอนว่าในโรงเรียนจะมีเด็กเก่งอยู่จำนวนมาก แต่ก็ยังมีเด็กอยู่อีกจำนวนหนึ่งที่อาจจะได้รับการศึกษาที่ไม่เข้มข้นเท่าที่ควร ตรงนี้ก็สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่วนการห้ามสอบเข้า ป.1 นั้น เท่าที่ทราบ สพฐ.มีระเบียบปฏิบัติว่าห้ามสอบเข้า ป.1อยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาโรงเรียนไม่ปฏิบัติ ถ้าทำตามระเบียบนั้นทุกอย่างก็สามรรถเดินไปได้ แต่ถ้าระเบียบไหนไม่เหมาะสม จะต้องเปลี่ยนแปลงก็บอกมา” นายณัฏฐพล กล่าว  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s