บล็อค ‘นร.-ครูต่างชาติ’! สพฐ.กำชับ ‘รร.ชายขอบ’ เข้มป้องโควิดรอบ2 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/519254

บล็อค'นร.-ครูต่างชาติ'! สพฐ.กำชับ'รร.ชายขอบ'เข้มป้องโควิดรอบ2

บล็อค’นร.-ครูต่างชาติ’! สพฐ.กำชับ’รร.ชายขอบ’เข้มป้องโควิดรอบ2

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.07 น.

สพฐ.ส่งแผนรับมือให้โรงเรียนชายขอบติดชายแดน บล็อค นร.-ครูต่างชาติ เข้ามาต้องกักตัว 14 วัน กันการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2

18 กันยายน 2563 รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประธาน กพฐ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2563 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระลอก 2 เพื่อจัดส่งไปให้โรงเรียนต่าง ๆได้รับทราบและปฏิบัติตามแผน โดยเฉพาะโรงเรียนชายขอบ หรือโรงเรียนที่อยู่ติดกับชายแดน

ขณะนี้มีการบล็อคไม่ให้เพิ่มจำนวนนักเรียนเข้ามา เช่น โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี หากมีนักเรียนหรือครูต่างชาติเข้ามาทางโรงเรียนจะต้องส่งไปศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อกักตัวก่อน 14 วันก่อน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยติดจากการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2  เนื่องจากมีความกังวลว่าในเดือนกันยายนนี้ อาจจะมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระลอก 2 จึงต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s