‘ศิริราช’ เตรียมรับเสด็จฯ ‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ ‘วันมหิดล’ 24 กันยายน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/519103

'ศิริราช'เตรียมรับเสด็จฯ'ในหลวง-พระราชินี' เสด็จฯ'วันมหิดล' 24 กันยายน

‘ศิริราช’เตรียมรับเสด็จฯ’ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ’วันมหิดล’ 24 กันยายน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563, 19.45 น.

ศิริราช เตรียมรับเสด็จ “ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯ “วันมหิดล” 24 กันยายน พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธาณสุขของไทย”

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ รพ.ศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าฯ รับเสด็จ 24 กันยายน “วันมหิดล” เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธาณสุขของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบังเกิดเป็นคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาเป็นประเพณีปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยพิธีการและกิจกรรมวันมหิดลในวันที่ 24 กันยายน นี้ เริ่มตั้งแต่ เวลา 06.00 น. พิธีวางพวงมาลาฯ ขององค์การภาครัฐและเอกชน เวลา 09.00-10.00 น. ปาฐกถาเทิดพระเกียรติฯ เรื่อง “COVID-19: เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร” โดย รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และเรื่อง “เพราะโควิดชีวิตฉันจึงเปลี่ยน” โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ห้องประชุมอทิตยากิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 เข้ารับฟังได้ทั้งในรูปแบบ Onsite และออนไลน์ เวลา 10.00 – 16.30 น. พิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดให้เข้าชมฟรี นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศล ร่วมเป็น “ผู้ให้”ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โทร. 0 2419 7658 – 60 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s