สพฐ. มีมติห้ามสอบเข้าป.1 ปี 64 ห้ามรับนักเรียนเกิน 40 คน/ห้อง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/519267

สพฐ.มีมติห้ามสอบเข้าป.1 ปี64ห้ามรับนักเรียนเกิน40คน/ห้อง

สพฐ.มีมติห้ามสอบเข้าป.1 ปี64ห้ามรับนักเรียนเกิน40คน/ห้อง

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.33 น.

“บอร์ด กพฐ.”มติ ปีการศึกษา 64 ห้าม ร.ร.รับนักเรียนเกิน 40คนต่อห้อง ปี 65 รับ 35 คนต่อห้อง และการรับเข้า ป.1 ห้ามสอบเด็จขาด

18 กันยายน 2563 รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประธาน กพฐ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2563 ว่า ที่ประชุมได้มีมติ เรื่องการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ให้โรงเรียนจำกัดจำนวนรับนักเรียนไม่ให้เกิน 40 คนต่อห้อง และไม่ให้เพิ่มจำนวนห้องเรียน รวมถึงไม่ให้เพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องด้วย ส่วนเด็กเงื่อนไขพิเศษยังคงเหมือนเดิม

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือว่าในปีการศึกษา 2565 อาจจะรับนักเรียนเหลือ 35 คนต่อห้อง เนื่องจากจำนวนประชากรของประเทศลดลง ประกอบกับ สพฐ.จะปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนั้น จำนวนนักเรียนต่อห้องจะต้องให้สอดคล้องกับจำนวนครูเพื่อไม่ให้ครูมีภาระมากเกินไป

“ข้อดีของการรับนักเรียนไม่เกิน 40 คนต่อห้อง จะทำให้ภาระครูลดลง เข่น โรงเรียนแข่งขันสูง หากโรงเรียนรับเกิน 40 คนต่อห้อง และยังขยายห้องเรียนอีก ก็จะทำให้โรงเรียนข้างเคียงไม่มีเด็กไปเรียน แต่ถ้าเต็มแล้วไม่รับเพิ่ม ก็จะทำให้โรงเรียนรอบข้าง หรือโรงเรียนสังกัด กทม.มีเด็กไปเรียน และคาดว่าปีหน้าจำนวนประชากรลดลงอยู่แล้วก็จะทำให้จำนวนนักเรียนลดลงอยู่แล้วเพื่อสนับสนุนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และครูจะได้ประโยชน์ด้วยครูมีเวลาดูแลนักเรียนใกล้ชิดขึ้น”  

ทั้งนี้ ที่ประชุม กพฐ.มีมติ กรณีการรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) ต่อไปนี้จะไม่ให้มีการสอบเข้า หรือสอบวัดความรู้ วัดความสามารถ รวมทั้งโรงเรียนที่สอนหลักสูตร EP (English Program) ก็ห้ามสอบ แต่โรงเรียนสามารถใช้วิธีสัมภาษณ์พูดคุยเพื่อจัดกลุ่มเรียนได้ แต่ห้ามใช้ช่องว่างสอบข้อเขียนในการเข้าเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิ์เด็กได้เข้าไปเรียน และเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กอนุบาลติวก่อนเข้าเรียนชั้น ป.1  รวมถึงกรณีที่ต้องมีการจับสลาก ก็ขอให้ผู้ปกครองเป็นคนจับสลากแทนเด็ก ไม่ให้นำบุตรหลานมาจับสลาก เพราะในทางจิตรวิทยาหากเด็กจับสลากไม่ได้เด็กก็จะเสียความรู้สึก หรือเสียใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นการทำร้ายเด็ก

“เนื่องจากปีนี้มีเวลาจึงสรุปการรับนักเรียนเสร็จเร็ว จึงมอบให้ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นำมติการรับนักเรียนของ สพฐ.วันนี้ เสนอต่อ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ซึ่งถ้า รมว.ศธ.มีความเห็นอย่างไร ก็จะส่งกลับมาพิจารณาใหม่ แต่ถ้าเห็นด้วยการรับนักเรียนก็ปฏิบัติตามมตินี้” รศ. เอกชัย กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s