สพม.เขต 31 เปิดการแนะแนวเพื่อเด็กมัธยม ให้ค้นพบตัวเอง ทางการศึกษาและประกอบอาชีพ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/519981

สพม.เขต 31 เปิดการแนะแนวเพื่อเด็กมัธยม  ให้ค้นพบตัวเอง ทางการศึกษาและประกอบอาชีพ

สพม.เขต 31 เปิดการแนะแนวเพื่อเด็กมัธยม ให้ค้นพบตัวเอง ทางการศึกษาและประกอบอาชีพ

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

เพื่อเป็นการรองรับ และเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมได้รู้จักตัวตน ในขณะที่กำลังก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ และสามารถเรียนรู้ตัวตนของตัวเองว่า มีความต้องการอย่างไรที่แท้จริง ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31(นครราชสีมา) โดยนางจารุวรรณ บุญโตรองผู้อำนวยการ จึงได้เปิดอบรมครูแนะแนว ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโครงการพัฒนาการแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้นักเรียนค้นพบตัวเอง และวางแผนการเส้นทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยมีครูแนะแนวเข้าร่วมโครงการ จำนวน100 คน ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียน บุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s