สพม. เขต 38 เกาะ Youtuber พัฒนาเด็กมัธยม ปั้นบุคลากรในโรงเรียน รองรับความก้าวหน้า #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/518286

สพม. เขต 38 เกาะ Youtuber พัฒนาเด็กมัธยม ปั้นบุคลากรในโรงเรียน รองรับความก้าวหน้า

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

การประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา ถือว่าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย นับเป็นงานที่สร้างสรรค์ช่วยสร้างความภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา ฉะนั้นบุคลากรผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้งานหลักของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคม อันจะนำมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน ยูทูบ (YouTube) ได้เข้ามามีบทบาท ในฐานะสื่อออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย จากผลสำรวจของกูเกิ้ล ประเทศไทยระบุว่า 62% ของผู้ใช้งานอินเตอร์เนตไทย ใช้เวลากว่าครึ่งหนึ่งในโลกออนไลน์กับยูทูบ และคนไทยส่วนใหญ่ชอบดูยูทูบ (YouTube) เพราะมีเนื้อหาที่หลากหลาย การนำเสนอที่น่าสนใจกว่าทีวี การค้นหาเนื้อหาที่ต้องการหาได้ง่ายและเลือกชมได้ในเวลาที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างจากทีวีที่ต้องรอเวลาออกอากาศและยูทูบยังเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถอัพโหลดคลิปวีดีโอสร้างช่องส่วนตัวเสมือนทีวี ให้ผู้ติดตามสามารถรับชมได้ตลอดเวลาจึงทำให้มีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นจากกระแสนี้ คือ Youtuber คือผู้ทำวีดีโอและโพสต์ในสื่อออนไลน์โดยยิ่งมีคนดูมาก ก็จะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนคืนสู่ผู้ผลิตวีดีโอมากเช่นเดียวกัน

ในแวดวงการประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา ยูทูบถือว่าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับกลุ่มเป้าหมายนับเป็นงานที่สร้างสรรค์ ช่วยสร้างความภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา ฉะนั้นบุคลากรผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้งานหลักของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคม อันจะนำมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล “ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์” เสริมสร้างศักยภาพครู เรียนรู้สื่อออนไลน์ ในเพลตฟอร์มยูทูบ จัดการเรียนการสอน ผสมผสานการประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยมีวิทยากรชื่อดังด้านยูทูบระดับประเทศ คือ คุณเสกสรร เทิดสิภัทรเจ้าของช่อง “เสกสรร ปั้นยูทูบ”และครูพีระพล อยู่รัศมีครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ที่มีความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิก มาร่วมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอข่าวสาร หรือแม้แต่ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้อีกด้วย โดยมีดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิดการอบรม ณห้องประชุมเดอมาลา อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s