‘สสส.’ เปิดตัวคู่มือ4ฉบับ สร้าง ‘ภูมิคุ้มใจ’ ฝ่าวิกฤติโควิด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/516931

‘สสส.’เปิดตัวคู่มือ4ฉบับ  สร้าง‘ภูมิคุ้มใจ’ฝ่าวิกฤติโควิด

‘สสส.’เปิดตัวคู่มือ4ฉบับ สร้าง‘ภูมิคุ้มใจ’ฝ่าวิกฤติโควิด

วันพุธ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สสส. และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะทางปัญญา ได้จัดทำ “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ” จำนวน 4 ฉบับแบ่งตามกลุ่มที่มีปัญหาต่างกัน คือ 1.ฉบับมหาชน 2.ฉบับครอบครัวที่ต้องห่างกัน 3.ฉบับคู่รัก และ 4.ฉบับครอบครัวและเด็ก เพื่อเสริมสุขภาวะทางปัญญา มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการดำเนินชีวิต ถือเป็นวัคซีนขั้นพื้นฐานที่สำคัญของคนไทย

เพราะไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ทั้งปัญหาการงานการเงิน ความสัมพันธ์ ทำให้เกิดความเครียด ความสับสน และยังมีความกังวลเรื่องการระบาดในระลอกสอง ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผ่านวิกฤติไปได้ คือ การมีภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็งการรู้เท่าทันสถานการณ์ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว ทั้งนี้ คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจจะอธิบายวิธีปฏิบัติอย่างง่ายๆ

“ฉบับมหาชน สำหรับคนทั่วไป สำรวจหาสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มใจบกพร่อง นำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด ความรู้สึกเข้าใจตัวเอง มีสติเพียง 20 วินาที จะพบประสบการณพิเศษที่อาจไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิต ฉบับครอบครัวที่ต้องห่างกัน หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานเสี่ยงติดเชื้อ มีวิธีการสื่อสารด้วย 5 ภาษารัก เพื่อช่วยเสริมสร้างกำลังใจและดูแลความรัก ฉบับคู่รัก หลายคู่มีเวลาอยู่ด้วยกันจนไม่มีพื้นที่ส่วนตัว เล่มนี้จึงมีวิธีการสื่อสารให้เข้าใจกันมากขึ้น ลดการทะเลาะ เพิ่มความสุขให้แก่กัน พร้อมดูแลใจคนรัก” นพ.ไพโรจน์ ระบุ

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวต่อไปว่า ส่วนฉบับครอบครัวและเด็ก สำหรับพ่อ-แม่ ผู้ปกครองที่ต้องทำงานที่บ้าน ซึ่งแม้ด้านหนึ่งครอบครัวจะได้อยู่ใกล้ชิด แต่อีกด้านหนึ่งการจัดการเวลาและการสวมบทบาทหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันก็เป็นปัญหาที่ครอบครัวต้องเผชิญ จึงมีตาราง “Family O’clock” เป็นแนวทางครอบครัวได้จัดสรรเวลาเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว

โดย สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือภูมิคุ้มใจในรูปแบบอินโฟกราฟิก ไม่เกิน 20 หน้ามีภาพประกอบให้สามารถเข้าใจได้ง่าย จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ สร้างความใกล้ชิดมากขึ้น และเสริมสุขภาวะทางปัญญาที่เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ ช่วยให้คนไทยผ่านวิกฤติไปได้ด้วยดี โดยผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลด “คู่มือภูมิคุ้มใจ” 4 ฉบับได้ที่เว็บไซต์ “ความสุขประเทศไทย” https://www.HappinessisThailand.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s