อักษร จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาหลักสูตร ‘โค้ดดิ้ง’ ทักษะแห่งโลกอนาคต #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/518285

อักษร จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาหลักสูตร‘โค้ดดิ้ง’ทักษะแห่งโลกอนาคต

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาครบวงจร ชูนโยบายสร้างทักษะการใช้ชีวิตของเด็กไทย ผลักดันให้ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับโลกยุคใหม่ เปิดเผยถึง การเปิดตัวสถาบัน Education for Competency Achievement Institute หรือEdCA เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการในด้านการอ่านออก เขียนได้ และด้านเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี) ว่าล่าสุดจับมือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสริมให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในชีวิตจริงมีทักษะการคิดขั้นสูงคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพราะการก้าวผ่านจากโลกปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเก่าไปสู่โลกยุคดิจิทัลทำให้ทักษะการใช้ชีวิตในบริบทของโลกปัจจุบันไม่เพียงพออีกต่อไปเด็กๆ ของเราในวันนี้จะต้องเตรียมตัวรับมือกับปัญหาและความท้าทายจากโลกแห่งอนาคต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s