“อานนท์ แสนน่าน” ปลื้มอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงอีสานแสดงพลัง “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/449185

“อานนท์ แสนน่าน”ปลื้มอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงอีสานแสดงพลัง”รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ”

"อานนท์ แสนน่าน"ปลื้มอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงอีสานแสดงพลัง"รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ"16 พฤศจิกายน 2563 – 13:56 น.

“อานนท์ แสนน่าน”ปลื้มอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงอีสานแสดงพลัง”รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ”นำร่องไปแล้วอุดรธานีและร้อยเอ็ดทุกคนประกาศขอเป็นข้าไต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ตลอดไป

16 พฤศจิกายน 2563 นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทางตนได้รับการประสานงานจาก นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ตน และ “อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน ร่วมกับ หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ “นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ” อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน ร่วมจัดงาน “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” นำร่องในพื้นที่ “จังหวัดอุดรธานี” และ “จังหวัดร้อยเอ็ด” ที่เป็นพื้นที่คนเสื้อแดงเก่าซึ่งก็ได้รับความร่วมจากตัวแทนอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงจากอำเภอต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมกันเป็นอย่างดี  

ทุกครั้งที่ตนได้ขึ้นเวทีปราศรัยพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจะบอกเสมอว่า “…วันนี้อยากให้ประชาชนชาวไทยทราบว่า ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ไทย คงไม่มีแผ่นดินให้ คนรุ่นใหม่ได้มีที่ยืนในวันนี้คงเป็นทาสของต่างชาติ หรือไม่ก็จะไม่มีชาติให้ได้ภาคภูมิใจเหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะการที่พวกเรา “ยุบและสลายหมู่บ้านเสื้อแดง” เข้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นเครือข่าย “รวมไทยสร้างชาติ เรารักประเทศไทย” ก็เพื่อต้องการที่จะทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เพราะที่ผ่านมาพวกเราเป็นคนเสื้อแดง และแยกออกมาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ก็จะใช้สโลแกนที่ว่า “หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพราะพวกเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตนและคณะหมู่บ้านเสื้อแดง ได้เฝ้ารับเสด็จ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” และ “พระบรมราชินี” พร้อมกับได้กราบทูลพระองค์ท่านว่าเราจะขอเป็น “หมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์” ขอเป็นข้าไต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ตลอดไป จึงได้นำเอาพระราชดำรัสที่ในหลวงทรงรับสั่งเอาไว้มาเล่าให้อดีตสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดงได้รับฟัง…”

ภายในกิจกรรมกิจทางตนในฐานะ ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ “นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ” อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และแกนนำแต่ละอำเภอ รวมยื่นหนังสือต่อทาง ตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เพื่อส่งไปถึงนายกรัฐมนตรี

ต่อจากนั้น นายองอาจ วิเศษ ตัวแทนกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ภาคอีสาน ได้อ่านแถลงการณ์ว่า กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอนำส่งหนังสือถึง ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องมิให้ แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์ และ เร่งรัดดําเนินคดีต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จาบจ้วง ด้อยค่าสถาบัน พระมหากษัตริย์พร้อมทั้งเร่งรัดปฏิรูปกระบวนการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง กับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชาติผ่าน “ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด” ข้อเรียกร้อง กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อ 1 เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มี การเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทํา ประชามติของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ หากจะทําการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ รัฐบาลต้องจัดทําประชามติ เพื่อให้ประชาชน ตัดสินใจว่าเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบ เพราะอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ไม่ใช่เป็นของประชาชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และห้ามแก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา 

ข้อ 2 ขอให้รัฐบาลจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการศึกษาให้สอดคล้อง กับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของไทย เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี แฝงเข้ามาบ่อนทําลาย รากเหง้าของชนเผ่าไทย

ข้อ 3 เรื่องขอให้รัฐบาลดําเนินการ กับบุคคล คณะบุคคล หรือกลุ่มการเมืองที่จาบจ้วงล่วงเกินหมิ่นประมาท ด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย “กองทัพประชาชนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ภาคอีสาน”

นับได้ว่าเป็นการตอบรับของสมาชิกอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงในภาคอีสานเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะนำร่องเพียง 2 จังหวัดเท่านั้นเองและอาทิตย์นี้จะเดินทางไปนำร่องทางภาคเหนือ ต่อไปทางภาคใต้ และ ภาคกลาง เพื่อให้สมาชิกอดีตหมู่บ้านเสื้อแดง และ ประชาชน ออกมารวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s