‘เสมา 1’ เร่งผลักดันแผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/517707

'เสมา 1'เร่งผลักดันแผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ

‘เสมา 1’เร่งผลักดันแผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563, 17.07 น.

“เสมา 1” เร่งผลักดันแผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ-สร้างความแข่งแกร่งประเทศ

11 ก.ย. 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ว่า เป็นการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมีกรอบอาชีพเรามีอยู่แล้ว และในวันนี้ได้มีการพูดคุยกันถึงการเพิ่มบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมาด้านสาธารณสุขเป็นจุดแข็งของประเทศ จึงดูว่าจะสามารถสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งได้อย่างไร ในขณะเดียวกันก็ต้องดูวิชาชีพอื่น ๆที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งจากที่เกิดสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้เราเห็นวิกฤติเป็นโอกาส และถอยออกมาตั้งหลัก ซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมาเราได้มีการทำแผนงานและทฤษฏีมาอย่างดี เหลือแต่แนวทางการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งก็มีข้อกังวลในเรื่องการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสามารถตัดสินใจได้ หลังจากนี้ ก็ให้ทางคณะอนุกรรมการต่าง ๆมีเวลารวบรวมข้อมูลก่อนที่จะนำเสนอแนวทางให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาถึงความเหมาะสมในการขับเคลื่อนการเตรียมบุคลากรเพื่อสร้างความแข่งแกร่งให้กับประเทศ

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า กรอบคุณวุฒิฯนี้ตรงกับแผนของเอ็กเซอเร้น เซนต์เตอร์ หรือศูนย์พัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ ในการเรียนการสอนของอาชีวะ ที่ ศธ.วางไว้แล้ว เพียงแต่ความเข้มข้นในการผลักดันจะต้องยกระดับความเข้มข้นให้มากขึ้น ซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ และผู้ที่จะมามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาจำกัดนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์สายอาชีวะเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้โดยเร็วที่สุด ตนไม่อยากให้วิกฤตนี้ทำให้ผู้เรียนพลาดโอกาสในการทำงานที่เป็นความต้องการของตลาด

“เรามีเป้าหมาอยู่แล้วว่าเราอยากทำหลักสูตรอะไรบ้าง ส่วนการผสมผสานลงไปในวิทยาลัยต่าง ๆ ผมเน้นให้แต่ละวิทยาลัยมีความเป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น มีการพัฒนาเต็มความสามารถของตัวเอง ซึ่งการกระจายหลักสูตรต่างๆในวิทยาลัย จะทำให้ความเข้มข้นหายไป หากไม่ได้เน้นในสิ่งที่อยากจะสร้างความเป็นเลิศอย่างแท้จริง วันนี้ ความต้องการของตลาดมีตัวเลขที่ชัดเจน และอาชีพที่ชัดเจน ดังนั้น เราต้องพัฒนาให้ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวเลือกให้ต่างชาติที่มาร่วมลงทุน” รมว.ศธ. กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s