‘ในหลวง’ ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/519694

'ในหลวง'ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

‘ในหลวง’ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.40 น.

20 กันยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน 2563 ความว่า

ฯพณฯ นางพิทยา เทวี ภัณฑารีประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลกรุงกาฐมาณฑุ ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาล

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้าน ระหว่างประเทศทั้งสองให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s