ไม่ฝักใฝ่ในทางที่ผิด! ‘สมเด็จพระสังฆราช’ ทรงเน้นย้ำชาวพุทธ มีศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาด้วย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/517830

ไม่ฝักใฝ่ในทางที่ผิด! 'สมเด็จพระสังฆราช'ทรงเน้นย้ำชาวพุทธ มีศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาด้วย

ไม่ฝักใฝ่ในทางที่ผิด! ‘สมเด็จพระสังฆราช’ทรงเน้นย้ำชาวพุทธ มีศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาด้วย

วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563, 09.52 น.

“อนุชา”เข้าเฝ้า”สมเด็จพระสังฆราช” เผยทรงเน้นย้ำชาวพุทธมีศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาด้วย เพื่อไม่ฝักใฝ่ในทางที่ผิด

เมื่อเวลา 15.00 น.วานนี้ (11 กันยายน 2563) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าเฝ้า ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงสละเวลาให้เข้าเฝ้าร่วม 1 ชั่วโมง โดยได้ถวายเครื่องสักการะ และกราบถวายรายงานการดำเนินงานตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่

ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงพระเมตตาเล่าถึงประวัติของพระองค์ท่านในการปฏิบัติศาสนกิจในอดีต และทรงสอนเรื่องหลักปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งล้วนนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง ขณะที่พระองค์ทรงเน้นย้ำให้ประชาชนชาวพุทธต้องศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ต้องมีปัญญาด้วย หากมีแต่ศรัทธา ไม่มีปัญญา ก็จะทำให้เกิดความลุ่มหลง ฝักใฝ่ในทางที่ผิดได้ จึงต้องใช้คู่กันทั้งศรัทธาและปัญญา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s