SpaceX สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการอวกาศ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/638107

วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 11:00 น.SpaceX สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการอวกาศโลกต้องจารึก SpaceX สร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงการอวกาศไว้อย่างไรบ้าง

1. เช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทย SpaceX ประสบความสำเร็จในการส่งจรวด Falcon 9 ออกจากศูนย์อวกาศเคนเนดี รัฐฟลอริดา พร้อมนักบินอวกาศ 4 คน ซึ่งเป็นชาวอเมริกัน 3 คน และชาวญี่ปุ่น 1 คน เพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ

2. SpaceX เป็นบริษัทเอกชนที่ก่อตั้งโดยอิลอน มัสก์ ซึ่งจะนำนักบินอวกาศของนาซาขึ้นสู่อวกาศ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี ที่สหรัฐจะส่งนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติด้วยตนเอง หลังจากที่ต้องพึ่งพายานอวกาศโซยุซของรัสเซียมาตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากโครงการกระสวยอวกาศแอตแลนติสปิดฉากลง

3. Crew Dragon และ Falcon 9 ของ SpaceX จะเป็นระบบการบินอวกาศของมนุษย์เชิงพาณิชย์แรกที่ได้รับการรับรองจากนาซาในการส่งนักบินอวกาศไปและกลับสถานีอวกาศนานาชาติ หลังภารกิจทดสอบบรรจุคนประสบความสำเร็จเมื่อต้นปีนี้ และคาดว่าระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดโครงการกระสวยอวกาศของนาซาที่ให้บริการมา 30 ปี และจะไม่ต้องพึ่งพายานอวกาศโซยุซของรัสเซียอีกต่อไป

4. วิคเตอร์ เจ. โกลเวอร์ จะเป็นนักบินอวกาศผิวดำคนแรกในสถานีอวกาศปีหน้า และอาจตามมาด้วยเจนเน็ตต์ เอปส์ ซึ่งจะเป็นผู้หญิงผิวดำคนแรกที่เป็นสมาชิกนักบินอวกาศของสถานีอวกาศนานาชาติ

5. ภารกิจนี้จะเป็นภารกิจที่ 2 ของสมาชิกนักบินอวกาศ Crew Dragon ที่มุ่งหน้าไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและยังเป็นครั้งแรกกับนักบินอวกาศชาวญี่ปุ่นอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s