“ชินวรณ์” หวั่น ร่างแก้ไข รธน.ไอลอว์ขัดกฎหมาย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/449261

“ชินวรณ์” หวั่น ร่างแก้ไข รธน.ไอลอว์ขัดกฎหมาย

"ชินวรณ์" หวั่น ร่างแก้ไข รธน.ไอลอว์ขัดกฎหมาย

17 พฤศจิกายน 2563 – 09:35 น.

“ชินวรณ์” ห่วงร่างแก้ รธน.ของไอลอว์ หลายประเด็นซ้ำซ้อน หวั่นขัดกฎหมาย ระบุ ผู้เสนอร่างต้องแจงให้ชัด

17 พ.ย. 63 นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า รายงานของกรรมาธิการฯมีประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ ร่างที่เสนอเข้ามาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และต้องทำประชามติก่อนหรือไม่  ซึ่งเป็นคำถามที่เกิดจากการประชุมรัฐสภาครั้งที่ผ่านมา และกรรมาธิการฯต้องชี้แจง คาดว่าใช้เวลาไม่มากนัก

แต่ที่น่าเป็นห่วง คือร่างของไอลอว์ ซึ่งผู้เสนอกฎหมายต้องตอบคำถาม 5 ประการ คือ

1. ร่างของไอลอว์ไม่มีบทบัญญัติห้ามแก้ไขหมวด 1 และ 2 ซึ่งต้องชี้แจงว่า มีเจตนาอย่างไร

2. การเสนอร่างของไอลอว์ที่เกี่ยวกับ ส.ส.ร. และแยกประเด็นไปถึง 10 ประเด็น จะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนกันหรือไม่

3. เรื่องการดำเนินการยกเลิกการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆ มองว่า ยังไม่ได้เสนอรูปแบบที่ดีกว่า แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่นำไปสู่การยกเลิกองค์กรอิสระ

4. มีข้อห่วงใยในข้อบังคับข้อ 124 มีบทบัญญัติชัดเจนว่า การแก้ไขเพิ่มเติมวาระที่ 2 ว่า หากรับหลักการมาแล้วจะไม่สามารถแก้ไขให้ขัดกับขั้นรับหลักการได้ ซึ่งผู้เสนอร่างต้องตอบให้ได้ถึงหลักการนี้

5. ร่างของไอลอว์ มีบางส่วนเข้าเงื่อนไขมาตรา 256 วงเล็บ 8 ที่อาจจะมีความซ้ำซ้อนกันเรื่องการทำประชามติ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s