ด่วน!! ‘บดินทรเดชา’ ประกาศสั่งปิดโรงเรียน เลี่ยงม็อบชุมนุมพรุ่งนี้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/520812

ด่วน!! 'บดินทรเดชา'ประกาศสั่งปิดโรงเรียน เลี่ยงม็อบชุมนุมพรุ่งนี้

ด่วน!! ‘บดินทรเดชา’ประกาศสั่งปิดโรงเรียน เลี่ยงม็อบชุมนุมพรุ่งนี้

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 19.56 น.

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก “บอดินไม่อินเผด็จการ” โพสต์ข้อความระบุว่า “ศุกร์นี้มีม็อบ!!! #ทุบกะลาตาสว่าง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 16:00-18:00น. ที่โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ขอเชิญนักเรียนและประชาชนผู้มิได้มีมลทินมัวหมองทุกท่าน มารับฟังการปราศรัยจากกลุ่ม #นักเรียนเลว องค์กรนักเรียน 6 องค์กร ครู และนักกิจกรรมฯอีก 2 ท่าน #บอดินไม่อินเผด็จการ”

ล่าสุด นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ลงนามในประกาศเรื่อง แจ้งการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้วยโรงเรียนได้รับแจ้งว่าในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 16.00 – 18.00 น.มีการนัดหมายชุมนุมของกลุ่มบอดินไม่อินเผด็จการในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 ข้อ 9 (1) โรงเรียนจึงขอแจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เพื่อระงับเหตุหรือเพื่อป้องกันภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ โรงเรียนจะดำเนินการจัดสอนชดเชยและแจ้งให้ทราบในภายหลัง จึงเรียนมาเพื่อทรายโดยทั่วกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s