ม.มหาสารคามติด Top10 ระดับประเทศ จากการจัดอันดับของ Nature Index 2020 ผลงานระดับประเทศด้าน Earth & Environmental #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/520428

ม.มหาสารคามติดTop10ระดับประเทศ  จากการจัดอันดับของNature Index 2020 ผลงานระดับประเทศด้าน Earth & Environmental

ม.มหาสารคามติดTop10ระดับประเทศ จากการจัดอันดับของNature Index 2020 ผลงานระดับประเทศด้าน Earth & Environmental

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า เว็บไซต์https://www.natureindex.com ได้เผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับจากดัชนีวารสารชั้นนำระดับโลกNature Index โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562-30 มิถุนายน 2563 ปรากฏว่า ผลงานวิจัยตีพิมพ์ด้าน Earth & Environmental Sciences และ PhysicalSciences มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดอันดับที่ 4 ร่วมของประเทศไทย และผลงานวิจัยตีพิมพ์ด้าน Chemistry ติดอันดับที่ 5 ร่วมโดยภาพรวมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดอันดับที่ 9 ระดับประเทศไทย อันดับที่ 186 ร่วมระดับเอเชีย และอันดับที่ 374 ร่วมระดับโลก ซึ่งผลการจัดอันดับที่ปรากฏขึ้นนี้เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างดี นำไปสู่การยอมรับในระดับชาติและระดับสากล 

รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า Nature Index เป็นตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัย โดยจัดอันดับประเทศและสถาบัน ซึ่งพิจารณาจากการตีพิมพ์บทความวิจัย (ต่อปี) เป็นที่ยอมรับของแต่ละสาขาในเครือNature Research แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences)วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences) เคมี (Chemistry) และวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth & EnvironmentalSciences) ซึ่งจะใช้ 2 ตัวชี้วัดหลักในการพิจารณาจัดอันดับ ได้แก่ จำนวนบทความตีพิมพ์ (Count) และ จำนวนสัดส่วน/ส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของบทความที่จัดสรรให้กับสถาบันหรือประเทศ (Fractional Count) ทั้งนี้ วารสาร Nature ถือว่าเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการระดับโลก มีค่า Impact Factor สูงติดอันดับ Top 10 ของโลกดังนั้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าวจึงถือเป็นบทความที่มีคุณภาพในระดับสากลที่น่าภาคภูมิใจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s