ร.ร.สารสาสน์ฯ แจงแสดงความเสียใจ ไล่ออก ‘ครูโหด’ ส่งทีมช่วยดำเนินคดี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/521117

ร.ร.สารสาสน์ฯแจงแสดงความเสียใจ  ไล่ออก'ครูโหด' ส่งทีมช่วยดำเนินคดี

ร.ร.สารสาสน์ฯแจงแสดงความเสียใจ ไล่ออก’ครูโหด’ ส่งทีมช่วยดำเนินคดี

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563, 12.25 น.

26 กันยายน 2563 จากที่มีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงโดย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น 

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้มีหนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่า

จากเหตุการณ์พฤติกรรมการลงโทษนักเรียนที่เกิดขึ้น ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนสารสาสวิเทศราชพฤกษ์ ขอแสดงความเสียใจต่อนักเรียนและผู้ปกครองอย่างสุดซึ้ง มา ณ โอกาสนี้และขอแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้เร่งติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง พบว่าเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ได้มีผู้ปกครองเข้ามาร้องเรียนว่า บุตรหลานถูกคุณครูพี่เลี้ยง ได้แก่ นางสาวอรอุมา ปลอดโปร่ง ทำโทษเกินกว่าเหตุผู้ปกครองจึงขอเข้ามาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ทางโรงเรียนได้เปิดห้องประชุมเพื่อรับรองผู้ปกครองและให้ผู้ปกครองได้ดูภาพเหตุการณ์โดยผ่านจอโปรเจคเตอร์เหตุการณ์ดังกล่าวต่อหน้าโดยมิได้มีการปิดบังความจริงหรือดัดต่อเนื้อหาใดๆ อันซึ่งจะทำให้เกิดความบิดเบือน ปรากฎว่า ภาพครูพี่เลี้ยงได้ลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุจริง ทางโรงเรียนจึงได้ติดตามนางสาวอรอุมา ปลอดโปร่ง มาชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น นางสาวอรอุมา ปลอดโปร่ง ได้ยอมรับว่ากระทำการและใช้วาจาไม่เหมาะสมต่อนักเรียน เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับความเสียหายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงให้พ้นสภาพของการเป็นบุคลากรของโรงเรียนทันที และจะลงโทษทางวินัยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับต่อไป

ทางโรงเรียนได้ร่วมกับผู้ปกครองนำคลิปไปแจ้งความที่ สภ.ชัยพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โดยลงบันทึกประจำวัน ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ได้พูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ด้านคดีความ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์จะคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อดำเนินดคีแก่นางสาวอรอุมา ปลอดโปร่ง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด โดยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้ส่งทีมกฎหมายคอยให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด และ 2) ด้านมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหา และการเยียวยา โดยผู้ปกครองได้เสนอแนวทางป้องกันและ แก้ไขปัญหาหลายประการ เช่น การติดกล้องวงจรปิดในห้องเรียน การเปลี่ยนครูประจำชั้น และการจัดให้มีนักจิตวิทยาดูแลนักเรียน รวมทั้งแนวทางการเยียวยาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะมีการนัดพูดคุยอีกครั้งในวันที่ 29 กันยายน 2563     

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนสารสาสวิเทศราชพฤกษ์ยึดมันในการให้ความรู้และความเป็นธรรมต่อนักเรียนและสังคม มีความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างสุจริตและสัตย์จริง โดยมิได้เพิกเฉยหรือเข้าข้างผู้กระทำผิด และแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทั้งการสอบสวนอย่างเปิดเผย การลงโทษทั้งในส่วนของโรงเรียนและตามกฎหมาย การปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเยียวยาแก้ไขป้องกัน เพื่อให้โรงเรียนรักษาไว้ซึ่งคำมั่นสัญญาในการเป็นสถาบันแห่งการศึกษาที่ปลอดภัยไว้ใจดังเดิมต่อไป
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s