โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดพิธี “เปิดอาคารอเนกประสงค์โครงหลังคาบังแดด” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/520486

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดพิธี “เปิดอาคารอเนกประสงค์โครงหลังคาบังแดด”

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดพิธี “เปิดอาคารอเนกประสงค์โครงหลังคาบังแดด”

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.https://www.youtube.com/embed/QbP-ucTX3Bs

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดพิธี “เปิดอาคารอเนกประสงค์โครงหลังคาบังแดด” ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล  ความเจริญรุ่งเรืองของสถานศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน/นักศึกษา บุคลากร และผู้ปกครอง ที่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และใช้เพื่อการพัฒนางานด้านการศึกษา การปลูกฝังวินัย และงานนันทนาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยมี พลตรี อภิชาติ  ปัตตะนุ เจ้ากรมการขนส่งทหารบก/ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s