14 พฤศจิกายน…. วันเบาหวานโลก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/532179

14 พฤศจิกายน.... วันเบาหวานโลก

14 พฤศจิกายน…. วันเบาหวานโลก

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี สหพันธ์เบาหวานนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันเบาหวานโลก ในวันนี้ “ไขปัญหากับอายุรแพทย์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” จึงขอมาพูดคุยเรื่องเบาหวานกันนะครับ

ก่อนอื่นมารู้จักเบาหวานกันก่อน ถ้าแปลตรงตัว “เบาหวาน” ก็คือการมีปัสสาวะที่หวาน เกิดจากการที่สังเกตว่าคนที่เป็นโรคเบาหวาน เวลาปัสสาวะทิ้งไว้จะมีมดมาตอม อันนี้เป็นจริงบางส่วนครับ เนื่องจากส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเบาหวานมักพบว่ามีน้ำตาลออกมาในปัสสาวะ แต่ก็มีบางคนที่ปริมาณน้ำตาลที่ขับออกมาน้อยหรือตรวจไม่พบน้ำตาลในปัสสาวะก็ได้ และมีโรคไตบางชนิดที่พบมีน้ำตาลในปัสสาวะโดยไม่ได้เป็นเบาหวานก็ได้

การที่มีน้ำตาลออกมาในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานเกิดจากการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ปกติในคนทุกคนจะได้รับน้ำตาลจากการรับประทานอาหารและจากการสร้างขึ้นในร่างกายเอง น้ำตาลมีความสำคัญต่อร่างกายในการใช้เพื่อเป็นพลังงานให้กับอวัยวะต่างๆ เพื่อให้อวัยวะเหล่านั้นทำงานได้ตามปกติ โดยทั่วไป การใช้น้ำตาลของอวัยวะต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยฮอร์โมน “อินซูลิน” ที่สร้างจากตับอ่อน เมื่อขาดอินซูลินหรือร่างกายตอบสนองกับอินซูลินได้ไม่ดีจึงทำให้อวัยวะต่างๆ ไม่สามารถใช้น้ำตาลมาสร้างพลังงานได้อย่างเต็มที่ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น เกิดเป็นโรคเบาหวาน

เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อหรือเอ็นซีดีที่สำคัญ จากข้อมูลของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติในปี พ.ศ. 2562 พบว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า 463 ล้านคน และโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นในทุกประเทศ โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น 700 ล้านคน ในปี 2588 ข้อมูลของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 พบว่าผู้ใหญ่คนไทยเป็นโรคเบาหวานถึง 4.8 ล้านคน และมักเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาเพียงร้อยละ 35.6 หรือเพียง 2.6 ล้านคน บรรลุเป้าหมายในการรักษาได้เพียง 0.9 ล้านคน ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในเมืองไทยมีมากถึง 200 รายต่อวัน คาดการณ์ว่าความชุกของโรคเบาหวานในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 ล้านคนภายในปี 2583 ซึ่งหากดูแลรักษาได้ไม่ดีอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคไต และการถูกตัดเท้าหรือขา

อังคารหน้าเราจะมาดูกันว่า เบาหวานมีกี่ประเภทและมีสาเหตุจากอะไรบ้าง อย่าลืมติดตาม “ไขปัญหากับอายุรแพทย์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” กันนะครับ

พลอากาศโท นายแพทย์ อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s