30 คนสุดท้ายผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี 2563 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/532336

30คนสุดท้ายผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี 2563

30คนสุดท้ายผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.53 น.

กองประกวดนางสาวไทย 2563 หรือ Miss Thailand 2020 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการในรอบ Audition  ภายใต้คอนเซปต์  Authentic Empowering Beauty งามอย่างแตกต่างและมีคุณค่า” เพื่อเฟ้นหาสาวงามหนึ่งเดียวที่จะได้ครอง มงกุฎนางสาวไทย ประจำปี 2563 จากผู้สมัครจำนวน 100 หมายเลข เหลือเพียง 30 คนสุดท้าย ได้แก่

หมายเลข 04 ณัชศิญาณ์ วิเชียรชอย  ,หมายเลข 06 จุฑามณี พาราสิงห์ , หมายเลข 16 พิมญาดา จันทรวงษ์ , หมายเลข 22 แพรววัชร ชมิด , หมายเลข 29 ปทิตตา สันติวิชช์ , หมายเลข 30 อักษร ทองเปลว , หมายเลข 33 ขวัญทิชา โถรัตน์ , หมายเลข 36 เปรมา อนันตาภรณ์ , หมายเลข 39 อรชดา ไชยสาร , หมายเลข 44 กัญญาณัฐ น่วมนารี , หมายเลข 47 สุพรรณิการ์ นพรัตน์ , หมายเลข 48 ไอลิน แนบสุข , หมายเลข 51 ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ , หมายเลข 52 พัทธรียา สังข์อุ่น , หมายเลข 54 ยุวภรณ์ ทรงงาม , หมายเลข 55 ปรียาดา บัวสมบุญ , หมายเลข 58 ธนพัชร์ รัฐพร , หมายเลข 61 แอนนา เสืองามเอี่ยม , หมายเลข 66 ณิษฐกาณต์ อักษรวรรณ , หมายเลข 69 พมลชนก ดิลกรัชตสกุล , หมายเลข 70 แพรวพิลาศ ลูพิมาย , หมายเลข 71 ชุติกาญจน์ เสียงจินดารัตน์ , หมายเลข 78 ภัทราภรณ์ เมาลี , หมายเลข 82 ชนิภรณ์ ทรัพย์มี , หมายเลข 83 สุทธิชา กลับช่วย , หมายเลข 85 ปฏิมาภรณ์ ขยันชม , หมายเลข 90 ศริตาภา เทรลฟอลล์ , หมายเลข 96 ธัญจิรา ยารังสี , หมายเลข 97 ศุภมน ชฎาดำ , หมายเลข 98 กมลพร ทองพล

กิจกรรมครั้งต่อไปสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 จะได้รับหมายเลขประจำตัว ผู้เข้าประกวดฯ พร้อมเดินอวดโฉมบนเวทีครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ติดตามชมบรรยากาศและร่วมเป็นกำลังใจให้เหล่าสาวงามทั้ง 30 ได้ทาง Facebook Live เพจ นางสาวไทย-Miss Thailand       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s