ชาวหล่มสัก สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกี่ยวบุญ จัดสร้างเจดีย์ข้าว ขนาด 5 ตัน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/449310

ชาวหล่มสัก สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกี่ยวบุญ จัดสร้างเจดีย์ข้าว ขนาด 5 ตัน

ชาวหล่มสัก สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกี่ยวบุญ จัดสร้างเจดีย์ข้าว ขนาด 5 ตัน17 พฤศจิกายน 2563 – 20:40 น.

ประเพณีลงแขก เกี่ยวข้าว เป็นประเพณีไทยอีกอย่างหนึ่งของชาวนาไทย ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากในสภาพปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ จะเป็นผู้มีน้ำใจไมตรีดังนั้นในการทำกิจการ งานใดๆ ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะทุกคนต่างมีน้ำใจให้กันและกัน ช่วยงานกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่แปลงข้าวบ้านหัวนาท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกี่ยวบุญ จัดสร้างเจดีย์ข้าว ปี 2563 โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วม และทำพิธีขอขมาแม่พระโพสพ พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว พีธีแฮกนา ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวนาไทย

นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวว่า โครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกี่ยวบุญ เพื่อจัดสร้างเจดีย์ข้าว ปี 2563 เป็นการสืบสานพิธี “บุญคูณลานสู่ขวัญข้าว” ที่เกิดจากความศรัทธา และความสามัคคีของ ชาวบ้าน วัด และส่วนราชการในอำเภอหล่มสัก ที่ร่วมกันจัดโครงการเพื่อเป็นการสืบสานบุญคูณลานสู่ขวัญ หรือบุญเดือนยี่ ซึ่งเป็นพิธีเรียกขวัญหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อขอขมา และบูชาพระแม่โพสพ พระแม่คงคา และเพื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามในตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก โดยการลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้มี นายสุรสิทธิ เมืองลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และ นายวัชพงษ์ อารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ร่วมบริจาคซื้อข้าว จำนวน 5 ไร่ เพื่อนำไปจัดสร้างเจดีย์ข้าวเช่นกัน

ทั้งนี้อำเภอหล่มสักได้กำหนดจัดงานบุญเจดีย์ข้าว และขอบริจาคข้าวเหนียวจากประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักนำไปสร้างนำไปสร้างเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ มีฐาน 8 เมตร และมีปราสาทล้อมรอบ ซึ่งต้องใช้ข้าวในการสร้างเจดีย์ประมาณ 5 ตัน  อำเภอหล่มสักได้ประสานขอบริจาคข้าวจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคข้าว ประมาณ 3 ตัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำเข้าเปลือกมาบริจาคเพิ่มได้ เพื่อให้เจดีย์มีความสวยงาม  โดยกำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง ทำขวัญข้าว ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2563 ณ วัดโฆษา บ้านท่าช้าง  หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และหลังจากนั้นจะมีการจัดแสดงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม  อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน วิถีชีวิตชาวนาสู่การท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ชุมชนและเมื่อเสร็จสิ้นก็จะนำข้าวเปลือกไปแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่าย  รายได้ก็จะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหล่มสักต่อไป

นายศุภเดช  คำพุฒ / นายสมชาย คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s