มธ.เลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/532408

มธ.เลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561

มธ.เลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561, ผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจำปี2562, ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2562-2563 เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับสถาปนาครบรอบ86 ปี โดยมี ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. กล่าวเปิดงาน ณ ห้องกมลทิพย์โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

โดยผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561 ได้แก่ ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด สาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ),ชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารออมสิน บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, ศาสตราจารย์ ดร.อุลริช เลอเวนไฮม์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ Yeun Jun Chung ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์, ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี, เภสัชกรหญิงบุษกร เลิศวัฒนสิวลี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ว่า “เนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561 และวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 86 ปี ได้พิจารณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561 ผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2562 และผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2562-2563 เพื่อเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมรวมทั้งยังให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดอันเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งแก่บุคคลทั่วไป และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมประสบความสำเร็จในวิชาชีพ โดยในปีการศึกษา 2561 มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ท่าน และผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2562-2563 รวมทั้งหมด 95 ท่าน ในวันนี้มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจและได้มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทุกท่าน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s