สภาลงมติรับร่างแก้ไข รธน. “รัฐบาล-ฝ่ายค้าน” ในวาระ 1 แล้ว คาดว่าร่างที่ 3-7 จะถูกตีตก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/449447

สภาลงมติรับร่างแก้ไข รธน. “รัฐบาล-ฝ่ายค้าน” ในวาระ 1 แล้ว คาดว่าร่างที่ 3-7 จะถูกตีตก

สภาลงมติรับร่างแก้ไข รธน. "รัฐบาล-ฝ่ายค้าน" ในวาระ 1 แล้ว คาดว่าร่างที่ 3-7 จะถูกตีตก18 พฤศจิกายน 2563 – 18:10 น.

ประชุมสภาได้ลงมติรับหลักการ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในวาระ 1 แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งและมี ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เห็นชอบ คาดว่าร่างที่ 3-7 จะถูกตีตก เพราะไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมร่วมรัฐสภา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมรัฐสภาประกอบด้วยส.ส.และ ส.ว.ลงมติว่าจะรับหลักการ หรือไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำนวน 7 ฉบับด้วยการออกเสียงแบบขานชื่อแต่ละคนว่าจะลงมติแต่ละฉบับ โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านวาระ 1 ขั้นรับหลักการ ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่สองสภา หรือ 366 จาก 732 เสียง

อ่านข่าว : ‘ฝ่ายค้าน’ ขอรัฐสภารับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ‘ไอลอว์’ ก่อนบ้านเมืองลุกเป็นไฟ

ล่าสุด ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ผ่านวาระ 1 แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งและมี ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เห็นชอบ

สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านวาระ 1 ในขณะนี้ คือ

ฉบับที่ 1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ มีสาระสำคัญคือ ให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 200 คน มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

ฉบับที่ 2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ สาระสำคัญคือ ให้มี ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญ (ม.256) ส.ส.ร. 200 คน มาจากเลือกตั้ง 150 คน เลือกจากกลุ่มต่างๆ 50 คน ร่างรัฐธรรมนูญภายใน 240 วัน 

ต่อมาเวลา 17.03 น. ผลการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ร่าง ปรากฏว่า ร่างที่ 1 และร่างที่ 2 ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมร่วมรัฐสภาแล้ว โดยผ่านความเห็นกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 732 คน และต้องมี ส.ว. ลงมติเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่า 82 เสียง

โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 1 ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีผู้เห็นชอบ 496 ไม่เห็นชอบ 18 และงดออกเสียง 109 เสียง

ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 2 ของพรรคร่วมรัฐบาล มีผู้เห็นชอบ 563 ไม่เห็นชอบ 16 และงดออกเสียง 50 เสียง

ขณะที่คาดว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ 3-7 จะถูกตีตก รวมถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอร์ ซึ่งเป็นร่างรธน.ฉบับที่ 7  ทั้งนี้เพราะ ทั้ง 5 ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมร่วมรัฐสภา

ขณะเดียวกันการเมืองนอกสภา ยังคงเคลื่อนไหวชุมนุมเรียกร้องที่สี่แยกราชประสงค์ขอให้รัฐสภาเห็นชอบร่างของไอลอร์ที่อ้างว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  แต่ฝากฝั่งนักการเมือง และพรรคการเมือง รวมทั้งและส.ว. กลับเห็นต่าง มองด้วยความเป็นห่วงว่าจะเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่จะส่งผลกระทบต่อการปกครองประเทศไทย ส่วนใหญ่จึงคัดค้านร่างของไอลอร์ แต่ยังมีพรรคการเมืองอีกหลายพรรคที่หนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอร์  อาทิ พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล ฯลฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s