โคเซ่ (KOSÉ) จัดโครงการ ‘Save The Blue Project’ ครบรอบ 10 ปี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/532436

โคเซ่(KOSÉ)จัดโครงการ‘Save The Blue Project’ครบรอบ 10 ปี

โคเซ่(KOSÉ)จัดโครงการ‘Save The Blue Project’ครบรอบ 10 ปี

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

โคเซ่ (KOSÉ) แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นประจำอย่างต่อเนื่องกับโครงการ Save the blue Project (เซฟ เดอะ บลู โปรเจกท์) สำหรับในปี 2020 นี้ ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปีสำหรับโครงการนี้ โดย มร.ยูทากะนาคาจิมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย มร.คะวะฮะระ เคอิจิโร่ ทีมผู้บริหารและพนักงานของทางบริษัท โคเซ่ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าทำความสะอาดปะการังเพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ รวมถึงการร่วมปลูกปะการัง และปล่อยเต่ากลับคืนสู่ทะเล รวมถึงทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง บริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และทีมศูนย์วิจัยฯที่ร่วมมือกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สัตว์ทะเลหายาก และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยเป็นปีที่ 10 อีกด้วย

นอกจากนี้ ทางบริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดูแลเต่าทะเล, สัตว์ทะเลหายาก และเพาะพันธ์เพิ่มจำนวนปะการังให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ตามระบบนิเวศ รวมเป็นมูลค่า 110,000 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ให้กับศูนย์วิจัยฯ ณ บริเวณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเกาะมันใน จังหวัดระยอง เพื่อสำหรับใช้ในการสำรวจทรัพยากรใต้ท้องทะเลในการเพาะพันธุ์เพิ่มจำนวนปะการัง และเต่าทะเลให้กลับคืนสู่ธรรมชาติตามระบบนิเวศต่อไป

มร.ยูทากะ นาคาจิมะ กล่าวว่า“สำหรับโครงการ“Save the Blue Project นี้ ทางบริษัทจัดขึ้นมามีความมุ่งเน้นเรื่องรณรงค์ ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดูแลและฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธรรมชาติทางท้องทะเลสมบูรณ์ต่อไป และทางบริษัทจะดำรงส่งเสริมต่อไปเพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางท้องทะเลเป็นสิ่งหนึ่งของระบบนิเวศทางธรรมชาติ นอกจากนี้ในปีนี้ เรายังสร้างมิตรภาพอันนี้ ระหว่างพนักงานของบริษัทกับเจ้าหน้าที่ทางศูนย์ฯเพื่อให้พนักงานของเราได้เห็น และตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ร่วมกันอีกด้วย ซึ่งเราหวังว่า โครงการที่ทางบริษัทจัดขึ้นมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนศูนย์วิจัยฯ ในการวิจัย ดูแล และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออกต่อไปนะครับ”

นายสุเทพ เจือละออง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกกล่าวว่า “ทางศูนย์วิจัยฯ ต้องขอขอบคุณทาง บริษัทโคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดโครงการ “Save the Blue Project ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้กับทางศูนย์ฯ มายาวนานถึง 10 ปี ทำให้ทางศูนย์ได้พัฒนา และ ติดตามผลการพัฒนาโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศทางท้องทะเลให้เป็นไปได้ด้วยดี เพื่อให้ท้องทะเลไทยได้มีธรรมชาติทางทะเลได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปอีกนาน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s