‘ไอลอว์’ ยอมรับ รับเงินต่างชาติ แต่ไม่ได้ถูกบงการ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/449349

‘ไอลอว์’ ยอมรับ รับเงินต่างชาติ แต่ไม่ได้ถูกบงการ

'ไอลอว์'  ยอมรับ รับเงินต่างชาติ แต่ไม่ได้ถูกบงการ17 พฤศจิกายน 2563 – 22:05 น.

‘ไอลอว์’ ยอมรับ รับเงินต่างชาติ แต่ไม่ได้ถูกบงการ

วันที่ 17 พ.ย.2563 นายจอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ ชี้แจงกรณีเปิดช่องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1 และ 2 ว่า อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แล้วจะไปกำหนดว่าไม่ให้แตะหรือไม่ให้แก้หมวดใดหมวดหนึ่ง มันเป็นหลักการที่ขัดแย้งกัน ซึ่งต้องเชื่อในหลักการประชาธิปไตย และเชื่อว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. จะมีความหลากหลายไม่ต่างจากรัฐสภาแห่งนี้

“การเมืองมีปัญหา เพราะผู้มีอำนาจไม่ไว้ใจประชาชน จึงได้เกิดรัฐประหารบ่อย และกว่า 1 แสนรายชื่อที่เสนอร่าง มีความคิดเห็นหลากหลาย ส่วนกรณีข้อครหาว่าเป็นองค์กรที่รับเงินจากต่างประเทศ ก็ไม่ได้แปลว่าองค์กรจะถูกชี้นำหรือบงการ ซึ่งผมรับรองได้ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอลอว์”นายจอน กล่าว

ทางด้านของนางสาวจีรนุช เปรมชัยพร ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ ในฐานะผู้ร่วมเสนอร่างของกลุ่มไอลอว์ กล่าวว่า เป็นข้อกล่าวหาหาไม่ชี้แจงความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งตนเองในฐานะที่อยู่ในวงการองค์กรพัฒนาเอกชนกว่า 30 ปี หลายองค์กรเกิดขึ้นเพราะเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาสังคม หลายๆองค์กรคงไม่อยากจะไปรับเงินต่างชาติ หากองค์กรที่จัดตั้งโดยรัฐมีความเป็นอิสระและใจกว้างเพียงพอ ที่จะอนุมัติงบประมาณให้องค์กรที่วิพากษ์วิจารณ์ต่อรัฐ แต่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

“จึงทำให้ต้องแสวงหาแหล่งที่พร้อมสนับสนุนงบประมาณ แต่ไม่ได้เป็นการรับจ้างทำงาน เป็นการเสนอสิ่งที่อยากทำหากแหล่งทุนเห็นชอบร่วมกัน พร้อมยืนยันว่าการรับทุนเป็นไปอย่างโปร่งใส การระบุว่ารับเงินต่างชาติเพื่อให้ต่างชาติแทรกแซง เป็นข้อกล่าวหาที่เกินจริง และข้อกล่าวหานี้ควรจะจบไปแล้ว”นางสาวจีรนุช กล่าว

ขณะที่นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการกลุ่มไอลอว์ ชี้แจงว่า เท่าที่ฟังการอภิปราย ยังไม่มีสมาชิกรัฐสภาคนใดค้านในหลักการ จึงขอให้รับหลักการไปก่อน แต่ในรายละเอียดที่มีปัญหาทางเทคนิคกฎหมายก็ขอให้ช่วยกันแก้ไขในวาระที่ 2 เช่น กรณียกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หากมีปัญหาอาจทำให้นิรโทษกรรมคดีทุจริต ก็สามารถหารือกันในรายละเอียดในวาระที่ 2 ได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s