กมว.เสนอ ‘พี่เลี้ยงเด็ก’ ใส่เครื่องแบบสีต่าง ‘ครู’ มีใบประกอบวิชาชีพ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/522421

กมว.เสนอ‘พี่เลี้ยงเด็ก’ใส่เครื่องแบบสีต่าง‘ครู’มีใบประกอบวิชาชีพ

กมว.เสนอ‘พี่เลี้ยงเด็ก’ใส่เครื่องแบบสีต่าง‘ครู’มีใบประกอบวิชาชีพ

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 13.22 น.

กมว.เสนอ‘พี่เลี้ยงเด็ก’ใส่เครื่องแบบสีต่าง‘ครู’มีใบประกอบวิชาชีพ

2 ตุลาคม 2563 นายเอกชัย สุขกี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (ประธาน กมว.) เปิดเผยว่า จากกรณีมีพี่เลี้ยงเด็กในโรงเรียนเอกชนทำร้ายร่างกายนักเรียนอนุบาลที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการนำพี่เลี้ยงเด็กที่ไม่ได้เรียนจบคณะคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มาทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก ดังนั้นตนจะเสนอให้ที่ประชุม กมว.พิจารณาเรื่องการกำกับมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนเอกชน โดยให้ครูที่ทำหน้าที่สอน นอกจากมีใบประกอบวิชาชีพครูติดหน้าห้องเรียนแล้ว ทางโรงเรียนต้องติดประกาศแสดงให้ชัดเจน

“นอกจากนี้จะเสนอให้มีข้อกำหนดว่าพี่เลี้ยงเด็กต้องใส่เครื่องแบบที่มีสีไม่เหมือนกับครูที่มีใบประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถจำแนกได้ว่าคนไหนครู คนไหนพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยตรวจตราอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะหารือเรื่องดังกล่าวนี้กับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยตนได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา รับทราบแล้ว ซึ่งนายดิศกุล มีความคิดว่าเรื่องที่ตนเสนอนั้นเป็นเรื่องที่ดี” ประธาน กมว.กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s