กรมการค้าภายใน ชวนเที่ยวช่วงหยุดยาว ‘ตลาดต้องชมหมู่บ้านค้าขาย’ ทั่วทุกภูมิภาค #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/532890

กรมการค้าภายใน ชวนเที่ยวช่วงหยุดยาว ‘ตลาดต้องชมหมู่บ้านค้าขาย’ ทั่วทุกภูมิภาค

กรมการค้าภายใน ชวนเที่ยวช่วงหยุดยาว ‘ตลาดต้องชมหมู่บ้านค้าขาย’ ทั่วทุกภูมิภาค

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 14.21 น.

กรมการค้าภายใน จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดต้องชมและหมู่บ้านทำมาค้าขายในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานราก โดยกำหนดจัดกิจกรรมที่ตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย และตลาดริมทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กำหนดจัดงานมีดังนี้ 

ในกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าและบริการ ณ ตลาดต้องชม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ 2) ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ภายใต้ชื่องาน ชิม ช้อป แชะ แวะตลาดต้องชม โดยกำหนด ณ ตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 และตลาดน้ำคลองลัดมะยม ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน การ Workshop ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลพิเศษ

ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดชุมชนในความส่งเสริมของกรมฯ เช่น ตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย และตลาดริมทาง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน การWorkshop ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลพิเศษโดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 กำหนดจัดงานที่ตลาดจำนวน 14 แห่ง ใน 12 จังหวัด ดังนี้  

– ภาคกลาง อาทิ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 ตลาดอิงน้ำสามโคก จ.ปทุมธานี วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 ตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ จ.ชัยนาท วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563

– ภาคเหนือ อาทิ ตลาดมอกล้วยไข่ จ.กำแพงเพชร วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง จ.ลำพูน วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ถนนคนเดินสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 ตลาดต้องชมย่านเมืองเก่าสกลถนนผ้าคราม จ.สกลนคร วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ตลาดปลาสินเจริญ จ.อุดรธานี วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563

– ภาคใต้ อาทิ ตลาดถนนคนเดินย่านสถานี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

นอกจากนี้ ในช่วงวันหยุดยาว เดือนธันวาคม 2563 กรมการค้าภายใน เตรียมจัดกิจกรรมเช่นเดียวกัน โดยจัดในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง  ได้แก่ 1) ตลาดพลู วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 และตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 และในส่วนภูมิภาคกำหนดจัดงาน 62 แห่ง โดยคาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง             

ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการในตลาดชุมชน  เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s