คุรุสภาแจ้งเอาผิด 4 ครูสารสาสน์ราชพฤกษ์ – ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงเรียนแล้ว #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/522427

คุรุสภาแจ้งเอาผิด 4 ครูสารสาสน์ราชพฤกษ์-ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงเรียนแล้ว

คุรุสภาแจ้งเอาผิด 4 ครูสารสาสน์ราชพฤกษ์-ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงเรียนแล้ว

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 13.56 น.

คุรุสภาแจ้งเอาผิด 4 ครูสารสาสน์ราชพฤกษ์-ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงเรียนแล้ว

2 ตุลาคม 2563 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในวันนี้ตนได้มอบหมายให้นิติกรสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ไปแจ้งความดำเนินคดีกับครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์  4 ราย และผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง กรณีให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาปฏิบัติหน้าที่สอน ซึ่งถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการตรวจสอบครูรายอื่นๆนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาอนาคตต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้กำชับไปยังโรงเรียนต่างๆให้ปฏิบัติตามระเบียบของคุรุสภา ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบการตรวจสอบให้เปิดเผยมากขึ้น อาทิ ต่อไปทุกโรงเรียนจะต้องมีการติดชื่อและใบอนุญาตฯของครูประจำชั้นไว้หน้าห้อง เหมือน แพทย์ ที่ติดชื่อไว้หน้าห้องตรวจ  เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s