‘ณัฏฐพล’ นำคณะผู้บริหารศธ. เยี่ยมชม ‘เมืองโบราณ สมุทรปราการ’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/521709

'ณัฏฐพล'นำคณะผู้บริหารศธ.เยี่ยมชม'เมืองโบราณ สมุทรปราการ'

‘ณัฏฐพล’นำคณะผู้บริหารศธ.เยี่ยมชม’เมืองโบราณ สมุทรปราการ’

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.23 น.

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่เมืองโบราณ สมุทรปราการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมเมืองโบราณ สมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมด้านการศึกษานำพาการท่องเที่ยว การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ของภาคการศึกษาไทย พร้อมส่งเสริมคนไทยเที่ยวเมืองไทย กระตุ้นภาคเศรษฐกิจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s