ด่วน! นายกฯ ออกแถลงการณ์ บังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดทุกฉบับ ทุกมาตรา คุมม็อบรุนแรงฝ่าฝืนกฎหมาย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/449513

ด่วน! นายกฯ ออกแถลงการณ์ บังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดทุกฉบับ ทุกมาตรา คุมม็อบรุนแรงฝ่าฝืนกฎหมาย

 ด่วน! นายกฯ ออกแถลงการณ์ บังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดทุกฉบับ ทุกมาตรา คุมม็อบรุนแรงฝ่าฝืนกฎหมาย19 พฤศจิกายน 2563 – 12:15 น.

นายกฯ ออกแถลงการณ์ บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตรา คุมม็อบ ทำผิดฝ่าฝืนกฎหมาย ชี้สถานการณ์มีแนวโน้มนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น อาจเกิดความเสียหายต่อประเทศและสถาบันฯ ดยจะดำเนินคดีห้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ที่สอดคล้องกับหลักการสากล

19 พ.ย. 63  นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ออกแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

จากสถานการณ์การชุมนุมในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลและทุกฝ่ายกำลังร่วมกันหาทางออกโดยสงบและสันติ บนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีท่าทีที่จะบรรเทาลง แม้รัฐบาลได้แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ใช้ความพยายามปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งติดตาม และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดำเนินการต่าง ๆ ตามหลักสากล ด้วยความระมัดระวัง  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาบรรยากาศของความรักความสามัคคี ปรองดองของทุกคนในชาติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นสำคัญ   
 
ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนัก และมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้ง นำไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง รวมทั้งความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป  รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตราที่มีอยู่ ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย เพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยจะดำเนินคดีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักการสากล   
 
จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 ด่วน! นายกฯ ออกแถลงการณ์ บังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดทุกฉบับ ทุกมาตรา คุมม็อบรุนแรงฝ่าฝืนกฎหมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s