บอร์ด ‘สกสค.’ ตั้งรองเลขาธิการฯ 4 ราย เพื่อดูแลครู-บุคลากรทางการศึกษา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/522165

บอร์ด'สกสค.' ตั้งรองเลขาธิการฯ 4 ราย เพื่อดูแลครู-บุคลากรทางการศึกษา

บอร์ด’สกสค.’ ตั้งรองเลขาธิการฯ 4 ราย เพื่อดูแลครู-บุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 13.01 น.

“บอร์ด สกสค.” ตั้ง รองเลขาธิการ สกสค.4 ราย เพื่อดูแลครูบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมได้ติดตามแผนการดำเนินงานของ สกสค.ในระยะเวลา 30 วัน แผนงานช่วง 3 เดือน และแผนงานในระยะเวลา 1 ปี ว่า สกสค.วางแผนพัฒนาอะไรบ้าง พร้อมกับทำความเข้าใจว่า สกสค.คือหน่วยงานบริการ ไม่ได้เป็นหน่วยงานควบคุม ดังนั้น แผนการดำเนินงานต้องสะท้อนให้เห็นการบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อติดตามการดำเนินงานของ สกสค.ด้วย นอกจากนี้ สกสค.ได้รายงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ที่สำนักงาน สกสค.ได้คะแนนระดับดี ซึ่งในอนาคต สกสค.เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ ศธ.จะพยายามปรังปรุงให้ดีขึ้น เพราะเป็นหน่วยงานที่ดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครู หาก สกสค.สามารถสร้างความมั่นใจ จะมีสมาชิกมากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมหารือถึงการแต่งตั้งรองเลขาธิการ สกสค. จำนวน 4 คน ได้แก่ นายประเสริฐ บุญเรือง นายณรงค์ แผ้วผลสง นายกฤตชัย อรุณรัตน์ และ นายมังกร โรจน์ประภากร และที่ปรึกษา คือ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น นายประกอบ กุลบุตร และหม่อมหลวงสุรีกร สุริยง ก็ครอบคลุมการทำงาน และถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น คาดว่าบุคคลเหล่านี้จะตอบโจทย์การบริการให้ครอบคลุมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทั้งหมด นอกจากนี้ สกสค.ได้รายงานผลการประกาศรับสมัครพนักงานองค์การค้า ผ่านงานจ๊อบเอ็กซ์โปร์ 2020 เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจสมัครมากกว่า 1,000 คน

ผู้สื่อข่าวถามว่า รับทราบเรื่องที่ นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ยกเลิกคำสั่งการแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการ สกสค. ให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. พิจารณาทบทวน เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการสรรหาในตำแหน่งดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ตนรับทราบเรื่องดังกล่าวพิจารณา รวมถึงขณะนี้ได้ส่งให้ทีมกฎหมายพิจารณาแล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s