ปลื้มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอม ใช้ตลาดนำการผลิต-ออเดอร์ล้นไม่พอขาย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/532740

ปลื้มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอม ใช้ตลาดนำการผลิต-ออเดอร์ล้นไม่พอขาย

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยหลังติดตามผลดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ว่า ได้มีโอกาสร่วมประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมพบว่าเกษตรกรเข้มแข็งและเข้าใจหลักตลาดนำการผลิต รวมทั้งปรับตัวใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคนิคการห่อกล้วย รวมถึงการเข้าสู่มาตรฐาน GAP ที่ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานแล้วกว่า 70 ราย การทำระบบน้ำให้เพียงพอตลอดปี การปรับปรุงดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการใช้พันธุ์ที่ดี ปัจจุบันผลผลิตสามารถยกระดับเป็นพรีเมียมได้กว่า 40% จากเดิมได้เพียง 1-2% เน้นคุณภาพ ลดต้นทุน และขับเคลื่อนกลุ่มแปลงใหญ่ในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งจะทำให้โปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้และพัฒนากลุ่มอย่างเป็นระบบ

ในอนาคตวางแผนที่ใช้โดรนลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งแนะนำเกษตรกรผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง “สำหรับแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อปี 2560 มีเกษตรกร 70 ราย พื้นที่ 320 ไร่ ผลผลิตรวม 102,400 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 4,800 กก./ไร่ (15 กก./ต้น) ลดต้นทุน เฉลี่ยต้นทุน (รุ่นที่ 1) 36,368 บาท/ไร่ (รุ่นที่ 2)11,022 บาท/ไร่ เพิ่มผลผลิตจาก 3,840 กก./ไร่ เป็น 4,800 กก./ไร่ คิดเป็น 20% การพัฒนาคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน GAP 70 ราย สามารถตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ด้านการตลาดปัจจุบันนอกจากขายให้บริษัท P&F TECNO CO.,LTD. และยังขายให้บิ๊กซีเอ็กซ์ตรา สาขาเชียงใหม่ และบิ๊กซี สาขา ดอนจั่น ตลาดเกษตรกร ศูนย์ราชการเชียงใหม่ รวมถึงตลาดอื่นๆในจ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น ซึ่งล่าสุดร่วมมือกับบริษัทธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่ต้องการกล้วยหอมทองเฉลี่ย 1,125ตัน/เดือน หรือ 13,500 ตัน/ปี เรียบร้อยแล้วนับเป็นอีกก้าวสำคัญของเกษตรกร ที่ใช้ตลาดนำการผลิตตามนโยบายรมว.เกษตรฯได้ประสบความสำเร็จ” นายเข้มแข็ง กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s