มูลนิธิอากอนชู ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/532711

มูลนิธิอากอนชู ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

มูลนิธิอากอนชู ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ Agon Shu ประจำปีการศึกษา 2563แก่นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 21 ราย โดยมีรศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ Agon Shu พร้อมด้วย Ms.Kazuko Maki, Director of Agon Shu International Department และ Mr.Tadanori Kanechika Agon Shu Foundation,Intertional Affairs ณ ห้อง JM213 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ภายในพีธีมอบทุน มี ผาณิตพูนศิริวงศ์ อดีตนายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้ประสานงานมูลนิธิ Agon Shu พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,รศ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และ ผศ.กานตชาติ เรืองรัตนอัมพรผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุน และในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มี ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง เป็นผู้แทนมูลนิธิมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น30 ราย พร้อมด้วย ผศ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง, ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ศูนย์ลำปาง และผู้บริหารคณะทั้ง 6 คณะร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งในปีการศึกษานี้ทางมหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s