‘ม.รามคำแหง’ ไฟเขียวนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพเข้าสอบได้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/521936

'ม.รามคำแหง'ไฟเขียวนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพเข้าสอบได้

‘ม.รามคำแหง’ไฟเขียวนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพเข้าสอบได้

วันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.01 น.

30 กันยายน 2563 ผศ.วุฒิศักดิ์ เจริญลาภทรัพย์ รักษาการอธิบการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกคำสั่งที่ 2996/2563 เรื่องข้อปฎิบัติในการสอบไล่ (แก้ไขเพิ่มเติม) ให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายไม่สวมเสื้อที่ไม่มีคอปก ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง นักศึกษาหญิงต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือที่มีสายรัดเส้น ต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกง หรือ กระโปรงกางเกง

สำหรับนักศึกษาที่สวมกางเกงยกเว้นเฉพาะกรณีที่เป็นเครื่องแบบชุดพละ หรือเครื่องแบบของหน่วยงาราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ นักศึกษาที่มีเพศสภาพที่ปรากฎไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิด สามารถแต่งกายได้ตามสภาพที่ปรากฎ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s