วันเกียรติยศครูสู่ดวงใจเด็ก สพม.38 งานเลี้ยงที่ต้องเลิกรา แต่ปณิธานยังคงยึดมั่น #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/521464

วันเกียรติยศครูสู่ดวงใจเด็ก สพม.38 งานเลี้ยงที่ต้องเลิกรา แต่ปณิธานยังคงยึดมั่น

วันเกียรติยศครูสู่ดวงใจเด็ก สพม.38 งานเลี้ยงที่ต้องเลิกรา แต่ปณิธานยังคงยึดมั่น

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จัดงาน “6 ทศวรรษ แสงเทียนส่องใจสานสายใยมุทิตา” วันเกียรติยศครูสู่ดวงใจเด็ก สพม.38 ณ หอประชุม 123 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

งานดังกล่าวนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563ผู้เกษียณอายุราชการมีแนวทางในการปฏิบัติตนหลังเกษียณอายุราชการ และเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

โดยมีผู้เกษียณอายุราชการที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คนรวม 45 คน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร อดีตผู้บริหารคณะครูและแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งสิ้น 400 คน  ณ หอประชุม 123 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย  

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กล่าวย้ำถึงปณิธานของอาชีพครูว่า เด็กและเยาวชนนับว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญ
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศชาติการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มุ่งเน้นต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ให้แก่เมล็ดพันธุ์ที่กำลังเจริญเติบโต ซึ่ง “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” มีหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ อันเป็นบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของการศึกษา ภาระหน้าที่ของครูจึงยิ่งใหญ่เหลือคณานับ เพราะต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อไปเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ถึงแม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตราชการจะสิ้นลงเมื่อครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ แต่จิตวิญญาณของผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าครูนั้น เป็นครูตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นเส้นทางในชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นับเป็นเส้นทาง แห่งเกียรติยศที่ได้สร้างคุณงามความดีและคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเหลือคณานับ

งานเสร็จสิ้นลงไปด้วยความอาลัยรักของทุกคน แต่ถึงแม้หน้าที่จะสิ้นสุดลงด้วยกาลเวลา แต่ปณิธานอันแน่วว่าของ“คนเป็นครู” ยังคงตราตรึงอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเขาตลอดไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s