สิ้นพระพี่เลี้ยง! ‘ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ’ ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 94 ปี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/522105

สิ้นพระพี่เลี้ยง! 'ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ' ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 94 ปี

สิ้นพระพี่เลี้ยง! ‘ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ’ ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 94 ปี

วันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563, 21.07 น.

วันที่ 30 กันยายน 2563 พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นพระพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และเป็นพลเอกหญิงคนแรกและคนเดียวจนปัจจุบันที่เป็นสามัญชน ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว สิริอายุ 94 ปี

ทั้งนี้ พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ จะมีขึ้น ณ ศาลา 100 ปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตร วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น.

สำหรับ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ นั้น เป็นธิดาคนใหญ่ของ พลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ (สกุลเดิม ณ นคร) มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 6 คน

ท่านผู้หญิงอภิรดี จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)

ด้านชีวิตครอบครัว ท่านผู้หญิงอภิรดีสมรสกับอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตรธิดา 4 คน ได้แก่ กรองใจ บุนนาค, กุลศักดิ์ ยิ่งเจริญ, กุลยา ฉิมคล้าย, ดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ

ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เป็นพระอภิบาล (พี่เลี้ยง) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพระหว่างปี 2495-2498 และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี 2501

และเป็นบุคคลที่รัชกาลที่ 9 ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นที่สุดให้ดูแลงานส่วนของพระองค์ จนเสด็จสวรรคต และดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจวบจนปัจจุบัน

พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และเป็น “พลเอกหญิง” คนแรกและคนเดียวจนปัจจุบันที่เป็นสามัญชน

ขอบคุณข้อมูล : โบราณนานมา

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fboraannaanma%2Fposts%2F2681122288808581&show_text=true&width=552&height=866&appId

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s