ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ‘อาคาร ๕๐ ปี สศก.’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/532677

ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ‘อาคาร ๕๐ ปี สศก.’

ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ‘อาคาร ๕๐ ปี สศก.’

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ทำพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ “อาคาร ๕๐ ปีสศก.” โดยมี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธีณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษาจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ ได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์โรงเรียนรวม 5 โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม อาทิ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา ส่งมอบอาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านกอก มอบโรงเรือนเพาะเห็ด และโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี มอบห้องสุขานักเรียนชาย-หญิง รวม 7 ห้อง อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s