ทีเอ็มบีและธนชาต เปิดเวทีโชว์เคส นิทรรศการศิลปะและการแสดงของเด็กไฟ-ฟ้า #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – ทีเอ็มบีและธนชาต เปิดเวทีโชว์เคส นิทรรศการศิลปะและการแสดงของเด็กไฟ-ฟ้า (naewna.com)

ทีเอ็มบีและธนชาต เปิดเวทีโชว์เคส  นิทรรศการศิลปะและการแสดงของเด็กไฟ-ฟ้า

ทีเอ็มบีและธนชาต เปิดเวทีโชว์เคส นิทรรศการศิลปะและการแสดงของเด็กไฟ-ฟ้า

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

กาญจนา  โรจวทัญญู

ทีเอ็มบีและธนชาต ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change เดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน เปิดเวทีโชว์เคสผลงานเด็กๆครั้งใหญ่ประจำปี ในงาน “FAI-FAH ART FEST 2020” นิทรรศการศิลปะและการแสดงของเด็กไฟ-ฟ้า ที่ได้รับการจุดประกายและพัฒนาศักยภาพจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบีและธนชาต พร้อมกิจกรรมออกร้านจากผลงานไอเดียสร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากใจเด็กๆ และชุมชน ณทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

นางกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ทีเอ็มบี เผยว่า “ไฟ-ฟ้า (FAI-FAH) มีแนวคิดในการสร้างสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมไทยผ่านโครงการต่างๆ โดยทีเอ็มบี และธนชาตพร้อมตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change เปลี่ยนให้ชีวิตของคนในสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นว่าเยาวชนทุกคนมีพลังและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันชุมชนไปในทิศทางที่ดีได้ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ของเยาวชนในชุมชนแห่งแรกบนถนนประดิพัทธ์ เมื่อปี 2553 ให้เด็กๆ ใช้สถานที่ในเวลาว่าง เช่น ทำการบ้าน อ่านหนังสือ พบปะเพื่อนๆร่วมทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับศิลปะและทักษะชีวิต(Art & Life Skills) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาศักยภาพของตัวเอง และสามารถส่งกลับสิ่งดีๆ  คืนสู่ชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

และเพื่อเป็นการให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งที่ได้รับการจุดประกายจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า จึงทำให้เกิดงาน FAI-FAH ART FEST ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีเด็กๆ จากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าทั้ง 5 แห่ง ของทีเอ็มบี และธนชาต ได้แก่ ประดิพัทธ์ ประชาอุทิศ จันทน์บางกอกน้อย และสมุทรปราการ มาร่วมจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเด็กๆ ให้บุคคลทั่วไปได้เห็นถึงพลังของเด็กๆ ไฟ-ฟ้า ที่ได้ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ความสามารถสู่ไอเดียต่อยอดในด้านต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ “FAI-FAH ART FEST 2020” นิทรรศการศิลปะและการแสดงของเด็กไฟ-ฟ้า ในปีนี้ได้ถูกจัดขึ้นในตอนที่มีชื่อว่า “Help Kids Make REAL Change” ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่รัก สู่การนำเสนอศักยภาพของเด็กธรรมดาที่มีความสามารถไม่ธรรมดา โดยที่เด็กๆ จะต้องร่วมกันคิดและสร้างสรรค์โปรเจกท์จากสิ่งที่ได้รับการจุดประกายจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า เพื่อนำมาแสดงในงานนี้ ทำให้เห็นถึงความสามารถ ความมุ่งมั่น และศักยภาพของเด็กๆ ด้านการคิดวางแผนงานการทำงานเป็นกลุ่ม การสร้างสรรค์ผลงานนำไปสู่ธีมงาน สินค้า และการแสดงต่างๆ จึงอยากชวนคนไทยร่วมให้กำลังใจเด็กธรรมดาที่มีความสุขและภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ ที่สำคัญยังรู้จักการ “ให้” คืนสู่สังคมอีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนโครงการไฟ-ฟ้าที่ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและทักษะอาชีพแขนงต่างๆ ที่สำเร็จหลักสูตรจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าเป็นเวลา 3 ปี จำนวนทั้งสิ้น 37 คน และการมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณครูอาสาสมัครและผู้สนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้า ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา อีกทั้ง ยังได้รับมอบเงินสนับสนุนกว่า 1 ล้านบาท จากทีเอ็มบีเอเอ็มอีสท์สปริง เพื่อสนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้าในการสร้างสรรค์กิจกรรมและพัฒนาศักยภาพ พร้อมจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อส่งพลังแห่งการให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s