‘ธรรมนัส’ Kick off วันเริ่มต้นเกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 63 พะเยา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในประเทศ – ‘ธรรมนัส’ Kick off วันเริ่มต้นเกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 63 พะเยา (naewna.com)

'ธรรมนัส' Kick off วันเริ่มต้นเกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 63 พะเยา

‘ธรรมนัส’ Kick off วันเริ่มต้นเกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 63 พะเยา

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 18.37 น.

“ธรรมนัส” Kick off วันเริ่มต้นเกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 63 พะเยา พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ เพื่อเตรียมมือสถานการณ์ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick off วันเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 ในพื้นที่ อ.เมืองพะเยา ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน 299 ราย เนื้อที่ 3,200 ไร่ โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวเกษตรกรว่า จะผลักดันให้ข้าวหอมมะลิ จ.พะเยา ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และผลักดันราคาข้าวให้มีราคาสูงขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวนาไทย

จากนั้นได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจ้ำหม้อ ภู บ้านกาดถี หมู่ 15 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมี นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอภูกามยาว พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ก่อนจะเดินทางไปยังจุดก่อสร้างฝายน้ำลาว บ้านสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบด้วย ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ ปัญหาที่มีเกษตรกรยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังติดตามรับฟังข้อเสนอของประชาชนเสนอเรื่องขอก่อสร้างแหล่งน้ำ ที่ ม.3 บ้านสบบง งบประมาณก่อสร้างประมาณ 85 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s