นฤมล อาภรณ์ธนกุล กับงานวิศวกรรมอาคารมืออาชีพ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – นฤมล อาภรณ์ธนกุล กับงานวิศวกรรมอาคารมืออาชีพ (naewna.com)

นฤมล อาภรณ์ธนกุล กับงานวิศวกรรมอาคารมืออาชีพ

นฤมล อาภรณ์ธนกุล กับงานวิศวกรรมอาคารมืออาชีพ

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นฤมล อาภรณ์ธนกุล

ผู้หญิงนักบริหารแห่ง พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ชูงานวิศวกรรมอาคารมืออาชีพ จับมือภาครัฐ-เอกชนอบรมเพิ่มทักษะรู้ลึก&ครอบคลุม

นางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า อีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างความสำเร็จให้พลัสฯ คืองานบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากการบอกปากต่อปาก โดยจุดแข็งของพลัสฯ ไม่เพียงแต่มีทีมงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพแล้ว ในส่วนของงานดูแลกายภาพ ระบบวิศวกรรมอาคาร (Preventive & Asset Maintenance) ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พลัสฯ โดดเด่น สะท้อนกลับไปที่สภาพโครงการและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ส่วนกลาง ระบบต่างๆ ใช้งานได้ดี คงสภาพดีเหนือกาลเวลาแม้บางโครงการจะมีอายุหลายสิบปีก็ตาม ทำให้โครงการมีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นผลมาจากคุณภาพบุคลากรของพลัสฯโดยเฉพาะทีมช่างผู้ชำนาญการที่เป็นมืออาชีพ พร้อมทีมวิศวกรจากส่วนกลางที่ได้มาตรฐานตามการประกอบวิชาชีพ พร้อมเข้าสนับสนุนช่วยเหลือในทุกโครงการที่พลัสฯ บริหาร

ทั้งนี้ การบริการด้านงานช่างซ่อมบำรุงของพลัสฯ โดดเด่นด้วยการดูแล 3 ด้านอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย การดูแลแบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Preventive) เพื่อลดมูลค่าความเสียหาย มีขั้นตอนทำงานที่ชัดเจนรัดกุม และทำงานประสานกับทีมวิศวกรจากส่วนกลางในการตรวจเช็คเพื่อสร้างความอุ่นใจถัดมาคือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานได้ทันท่วงที(Corrective) มีการจัดทำ Big Data โดยรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิด ทำให้ทีมงานสามารถเข้าถึงวิธีการและแนวทางการจัดการตลอดจนวิธีการแก้ไข และได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ทันเวลา และสิ่งสำคัญประการสุดท้ายคือการบำรุงรักษาทางกายภาพของโครงการ (Improvement) ให้สวยงาม รักษามูลค่าให้เหมือนวันแรก นอกจากนี้เพื่อความอุ่นใจอีกขั้น ยังมีทีมวิศวกรและช่างที่คอยให้ความช่วยเหลือจากส่วนกลาง พร้อมเข้าพื้นที่เมื่อมีเหตุจำเป็น

ล่าสุด พลัสฯ ร่วมมือกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตรพิเศษเพื่ออบรมเพิ่มขีดความสามารถให้ทีมช่าง อาทิการดูแลทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรความร่วมมือด้านนักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด หลักสูตรร่วมกับ TOA,ด้านงานซ่อมบำรุงรักษา โดยมีหลักสูตรปรับพื้นฐานช่าง และหลักสูตรแก้ไขปั๊มน้ำเสีย, ด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตรตรวจสอบแก้ไขระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm  รวมทั้งหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป,ด้านระบบอินเตอร์เนต กับหลักสูตรอัพเกรดช่างยุค 5G เข้าใจเรื่องอินเตอร์เนตไปกับ True

“การทำงานของพลัสฯ สะท้อนออกมาเป็นผลงานที่ลูกค้าจับต้องได้ เช่น โครงการควอทโทร บาย แสนสิริ  ที่พลัสฯ ดูแลตั้งแต่วันแรก มีอายุกว่า 10 ปี ปัจจุบันมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 52% โครงการเดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม โดยพลัสฯ เริ่มดูแลตั้งแต่ปี 2559 และปัจจุบันมีราคาเพิ่มขึ้นกว่า 20% และเรายังคงพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะพิเศษใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน เพื่อส่งมอบการบริหารจัดการที่เป็นพิเศษครบทุกมิติในด้านการอยู่อาศัย” นางสาวนฤมล กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s