ปตท.สผ.จับมือกลุ่มประมงพื้นบ้าน ตั้งศูนย์เรียนรู้เพาะฟักลูกปู พัฒนาวิถีประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าขยายทุกจังหวัดรอบอ่าวไทย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – ปตท.สผ.จับมือกลุ่มประมงพื้นบ้าน ตั้งศูนย์เรียนรู้เพาะฟักลูกปู พัฒนาวิถีประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าขยายทุกจังหวัดรอบอ่าวไทย (naewna.com)

ปตท.สผ.จับมือกลุ่มประมงพื้นบ้าน ตั้งศูนย์เรียนรู้เพาะฟักลูกปู พัฒนาวิถีประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าขยายทุกจังหวัดรอบอ่าวไทย

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s