สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : อ่างฯห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในประเทศ – สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : อ่างฯห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (naewna.com)

สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : อ่างฯห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : อ่างฯห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี พร้อมระบบผันน้ำ ระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2548

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานคนใหม่ เล่าว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สร้างประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่ตั้งแต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ได้มีการจัดสรรน้ำจากอ่างฯห้วยน้ำรีกว่า 5 ล้าน ลบ.ม. เพื่อผลิตน้ำประปาให้โรงพยาบาลท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ รวมทั้งยังได้จัดสรรน้ำไปเติมน้ำในคลองและสระสาธารณะเพื่อเป็นต้นทุนผลิตน้ำประปาให้ชุมชนชาวท่าปลาได้จำนวนราว 4,112 ครัวเรือน ทำให้ชาว อ.ท่าปลา พ้นจากภาวะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายหลังจากประสบภัยแล้งซ้ำซากมามากกว่า 40 ปี

เมื่อการก่อสร้างระบบส่งน้ำแล้วเสร็จในปี 2565 จะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานในฤดูฝนได้ 53,500 ไร่ และฤดูแล้ง 39,920 ไร่ ซึ่งทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ โดยเฉพาะชาวนาและชาวสวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลไม้ขึ้นชื่อของชาวท่าปลามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนแน่นอน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ จะเป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนให้กับราษฎรในพื้นที่ 9 ตำบล ของอ.ท่าปลา และ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ มากกว่า 6,856 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์โดยตรง สามารถลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำน่าน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและมีรายได้เสริม ตลอดจนยังจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจ.อุตรดิตถ์ อีกด้วย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างประโยชน์ให้กับราษฎรและประเทศชาติอย่างแท้จริง…ไม่มโน!!!

รัฐศักดิ์ พลสิงห์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s